Ätstörningar: Varför drabbas så många? | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • A
  • 5
  • 1926
  • PDF

Ätstörningar: Varför drabbas så många? | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om ätstörningar och varför så många drabbas. Orsakerna till ätstörningarna diskuteras utifrån olika psykologiska perspektiv, socialpsykologi, det kognitiva perspektivet och det biologiska perspektivet. Dessutom värderas och jämförs de olika förklaringsmodellerna.

Lärarens kommentar

Jag tycker att du ger en god överblick av vad ätstörningar handlar om. Du kunde gärna ha preciserat vilka perspektiv du skulle studera i början. För övrigt så är du tydlig när du förklarar de olika perspektiven och deras orsakssyner. Jag tycker också att du har en relevant diskussion kring för- och nackdelar. Bra jobbat!

Innehåll

Fördjupningsarbete: Ätstörningar

- Syfte och frågeställningar
- Ätstörning
- Varför får man en ätstörning enligt socialpsykologin?
- Varför får man en ätstörning enligt det kognitiva perspektivet?
- Varför får man ätstörningar enligt det biologiska perspektivet?
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Här är alla tjejer vältränade och smala. I olika grupper finns olika normer, de här tjejerna pratar ofta om träning, andra smala förebilder och shopping. I denna grupp är tjejerna smala, då lär ju jag också förväntas vara smal, eller? Jag känner mig utanför, jag är mycket bredare än alla andra tjejer och träning är egentligen ingenting för mig, dessutom är de här tjejerna mycket snyggare än vad jag är. Jag måste ändra på mig, jag måste bli smalare och börja klä mig snyggare! Jag har nu påverkats av grupptryck, ”en form av påverkan som bygger på gruppens behov av likformighet”. En påfrestning att vara som... Köp tillgång för att läsa mer

Ätstörningar: Varför drabbas så många? | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.