Ätstörningar | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 7
  • 220
  • PDF

Ätstörningar | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om ätstörningar, som avser att utreda olika bakomliggande orsaker, förebyggande åtgärder, samt hur ätstörningar påverkar den drabbade.

1.1 Syfte
Med detta arbetet har vi som mål att hitta vad som faktiskt är orsaken till varför det finns ätstörningar och vad man kan göra för att just motverka denna sjukdom. Vi vill ta reda på hur en ätstörning påverkar personens liv, både psykiskt och fysiskt. Vi vill också ta reda på hur det påverkar den ätstördas sociala liv.

1.2 Frågeställning
För att kunna svara på vårt syfte ovan har vi valt denna som vår huvudfrågeställning då vi anser att den är den mest förklarande:
Vad är det som påverkar att man får ätstörningar och vad kan man göra för att motverka detta?

För att vi ska kunna besvara på just vår frågeställning krävs det att vi har ett antal underfrågor. Dessa underfrågor är:

Vad är ätstörningar?
Vad för olika sorters ätstörningar finns det?
Vilka drabbas utav ätstörningar?
Hur påverkas kroppen utav ätstörningar?

Lärarens kommentar

Saknar innehållsförteckning och utförlig källförteckning, samt mera teori omkring ämnet.

Innehåll

Ätstörningar

1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställning
1.3 Metod och material
2. Resultat
2.1 Vad en ätstörning?
2.2 Vad för olika sorters ätstörningar finns det?
2.3 Vilka drabbas utav ätstörningar?
2.4 Hur påverkas man utav ätstörningar?
2.5 Diskussion
3. Avslutning
3.1 Slutsats
3.2 Sammanfattning
4. Käll-­ och litteraturförteckning

Utdrag

1. Inledning
Visste du att 90% av dem är drabbas av ätstörningar är kvinnor och att de flesta drabbas i tonåren?
Vi har därför valt att skriva om ätstörningar eftersom att vi anser att det är en aktuellt fråga i vårt samhälle och att de kändes som att de var en relevant fråga för oss tjejer. I detta arbetet ska vi fördjupa oss mer i vad det är som får någon att bli så pass osäker i sig själv att man hamnar i den onda cirkeln av just ätstörningar.

1.3 Metod och material
För att genomföra detta arbete har vi använt oss av olika internetsidor för att hitta svar på våra frågor. Vi har jämfört olika sidor för att hitta det mest reliabilieta och logiska svaret eftersom det är väldigt svårt att lägga svart på vitt vad som är orsaken till ätstörningar.
Vi använde oss mest av internet för att hitta svar på våra frågor då man kan ta information om en sak från flera olika sidor. Detta gör att svaret blir mer nyanserat. Vi använde oss även av sociologiboken då vi anser att den har bäst sociologiska begrepp... Köp tillgång för att läsa mer

Ätstörningar | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.