Affärsidéer om barn | Genmanipulation | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 2
 • 770
 • PDF

Affärsidéer om barn | Genmanipulation | Diskuterande text

En kort diskuterande text som är av debatterande karaktär och handlar om problematiken kring genforskning och genmanipulation med en framtida möjlighet att ändra specifika geners egenskaper hos foster. Vissa fördelar med detta lyfts också fram.

Fakta i texten baseras på Vetenskapsrådets bok "Genteknik, kloning och stamceller". Källhänvisningen visas även tydligt i texten.

Elevens kommentar

Möjligtvis utveckla vissa argument med ytterligare exempel?

Utdrag

Om några årtionden kanske vi kommer kunna föra in och ta bort gener ur ett befruktat ägg. Detta gör det möjligt att förbättra arvsanlagen i våra barn och undvika sjukdomar. Föräldrar kanske till och med kommer kunna designa sina barn och väja mellan olika egenskaper och utseenden. Vill de att deras barn ska ha svart hår och vara musikaliskt, kommer det kanske vara möjligt att ändra på fostret och göra detta till sanning. Den perfekta världen kommer kunna skapas... men vad är perfekt?

Jag tänker på de hemska aspekterna av ett ”perfekt” samhälle styrt av omänskliga ideal, där barn med kromosomförändringar exempelvis Downs syndrom håller på att försvinna. Det finns ju även föreställningar om den perfekta människan exempelvis inom nazismen, där vissa som inte passade in i idealen skulle tas bort. Detta skulle kunna bli en konsekvens av att vi kan ändra i generna och... Köp tillgång för att läsa mer

Affärsidéer om barn | Genmanipulation | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra diskuterande text hade stor hjälp av denna.