Affärsplan - Entreprenörskap | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Entreprenörskap
  • A
  • 7
  • 1514
  • PDF

Affärsplan - Entreprenörskap | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som innehåller en affärsplan med en affärsidé som handlar om ett event som eleverna kallar "Run for humanity". Idén med detta var att de ville samla in pengar till forskningen kring barncancer.

Lärarens kommentar

"Ni har gjort en väl genomarbetad affärsidé. Alla delar som krävs för en god affärsplan finns med och ni har tänkt på mycket.
Bra sturuktur och lätt för möjliga intressenter att sätta sig in i."

Innehåll

1. Bakgrund
2. Affärsidé
3. Mål och vision
3.1. Mål
3.2. Vision
4. Eventbeskrivning
4.1. Event
4.2. Prissättning
4.3. Utförande
5. Marknad och konkurrenter
5.1 Marknad
5.2. Marknadsföring
5.3 Behov
5.4. Kunder
5.5. Konkurrenter
5.6. SWOT-analys
6. Ekonomi
6.1. Resultatbudget
7. Framtidsplaner

Utdrag

1. Bakgrund
Alla människor vill bekämpa cancer, varför inte göra det tillsammans med oss?

Vi är två tjejer som läser andra året på samhällsvetenskapsprogrammet på NTI Mediegymnasium i Göteborg. Under vårt UF år har vi bestämt oss för att göra en god gärning, som ska hjälpa utsatta familjer och barn i kampen mot barncancer. Motion är något som är bra för din hälsa men likaväl att föra kampen mot cancer, detta tillsammans med oss är något du kan förverkliga. Vi har valt att kalla vårt event RunForHumanity UF, eftersom att under vårt event springer vi för mänskligheten.

2. Affärsidé
Vår affärsidé är att vi vill samla in pengar till forskning om barncancer genom att hålla ett event där frivilliga springer för barncancer. Vi är beredda att ta kampen, är du?

3. Mål och vision

3.1. Mål
Vårt främsta mål är att folk ska vara delaktiga och visa sitt engagemang angående barncancer. Vi vill samla in pengar till forskning om barncancer för att leda utvecklingen framåt samt att vi vill skänka en del av vinstpengarna till barncancerfonden för att hjälpa de utsatta barnen och deras familjer.

3.2. Vision
Vi vill att fler människor ska visa sitt stöd i kampen mot barncancer. Vi planerar att i framtiden kunna fortsätta driva vårt event en gång per år. Om eventet gör stora framsteg är vi beredda på att utöka vårt event till två gånger per år, och med detta finns det en möjlighet till att samla in mer pengar.

4. Eventbeskrivning

4.1. Event
Vi har valt att namnge vårt event till RunForHumanity UF för att man med detta namn kan få en snabb överblick om... Köp tillgång för att läsa mer

Affärsplan - Entreprenörskap | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.