Afghanistan: Konflikter och krig | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 13
  • 3648
  • PDF

Afghanistan: Konflikter och krig | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Afghanistan, som avser att utreda de olika konflikterna och krigen som har drabbat landet.

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga konflikten i Afghanistan och analysera afghanska konfliken och orsakerna till kriget. Den syftar också på om det är möjligt att landet kan få fred, men också hur det bryter de mänskliga rättigheterna.

1. Vilka aktörer ingår i kriget?
2. Är det möjligt med fred i landet?
3. Har landet varit självständigt?
4. Hur bryter landet mot de mänskliga rättigheterna?

Innehåll

Afghanistan

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställningar
2. Metod
2.1källkritik
3. Bakgrund
4. Resultat
5. Analys
Källförteckning

Utdrag

Inledning
Idag är Afghanistan i en olycklig situation där ekonomin ligger väldigt illa till. Det är många som dör av svält men också genom krigen som uppstår i Afghanistan. Landet är ett av världens fattigaste länder, det långa inbördeskriget särskild under de senaste 13 åren har landets ekonomi brutit ner totalt, landet har ingen som helst tillgång till resurser, infrastruktur, humankapital och allt annat som krävs för att normala ekonomiska aktiviteter ska kunna fungera. 1Grannländerna är väldigt bra på att utnyttja deras obalans i landet och de gör allt för att förstöra. Afghanistan är ett gammalt kulturland som inte har haft fred sen 1970-talet och idag är det miljoner afghaner som är på flykt och som kämpar för deras liv. Ekonomin räcker inte till i Afghanistan så de har inte tillgång till några läkare eller några botemedel, så varje dag dör min 46 kvinnor pågrund av förlossning och graviditet. I Afghanistan dör ett av sex barn innan det fyllt fem år och mödradödligheten är bland den högsta i världen.2... Köp tillgång för att läsa mer

Afghanistan: Konflikter och krig | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.