Afghanistankonflikten | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • Inget betyg givet
 • 11
 • 2983
 • PDF

Afghanistankonflikten | Rapport

En rapport som undersöker Afghanistankonfliktens bakgrund, med fokus på händelseförloppet från 1970-talet fram mot 2014. Vidare så diskuteras även konfliktens påverkan på både landet i sig och relationen mellan Afghanistan och USA. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Hur ser historien bakom Afghanistan ut?
• Vad har konflikten bidragit för konsekvenser?
• Hur ser det ut i Afghanistan idag och i framtiden?

Lärarens kommentar

Ingen kommentar har givits ännu. Avvakta för uppdatering av kommentar och ev. betyg.

Elevens kommentar

Cirka 20 timmar lagts ner på rapporten. Ett tips för rapportskrivandet är att ta reda på vad du ska ha med, läsa igenom det och påbörja en mall tidigt.

Innehåll

AFGHANISTAN: ETT KONFLIKTDRABBAT LAND
- Sammanfattning
- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Metod/Källkritik
- Resultat
-- Konfliktens bakgrund och uppstånd
-- Konfliktens konsekvenser
-- Afghanistan idag och imorgon
- Diskussion
- Referenser
- Bilaga: Karta över Afghanistan

Utdrag

Sammanfattning
I denna rapport har jag utrett konflikten i Afghanistan och landets bakgrund samtidigt som jag har undersökt konfliktens följder och påverkan på både landet i sig och landets relation med USA idag. Jag har använt mig av två böcker, Vägen ur Afghanistan och Terrorismens Historia. Jag har dessutom använt mig av flera olika nätkällor, varav två av dessa är Globalis och Nationalencyklopedin, som jag också använde mig mest av.

I Afghanistan har det skett två statskupper och en invasion från Sovjetunionen. Konflikten mellan den borgerliga eliten och det kommunistiska partiet ökades under den dåvarande självnämnde presidenten efter den första statskuppen. Religiösa fundamentalistiska rebeller samt demokratiskt orienterade människor började kämpa mot den sovjetiska ockupationen, dessa kom att kallas mujahedin. Inom mujahedin började konflikter att uppstå och ur rebellerna skapades talibanerna.
Talibanerna tog över nästan 90 % av Afghanistan. Al-Qaida hade sina träningsläger och huvudbas under talibanerna. Al-Qaida utförde ett terrorist dåd mot USA. USA påbörjade en bombning på Afghanistan.

Min slutsats är att om Afghanistan ska komma på fötter och klara sig självt behöver det ett nytt och fungerande politiskt system. Innan dess kommer situationen i Afghanistan att förbli som den är... Köp tillgång för att läsa mer

Afghanistankonflikten | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  GOOOOOOOOOOOOD::::::___________________

Material relaterade till Afghanistankonflikten | Rapport.