Against Republican Party Pro-Life Position | Argumentative text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Engelska 7
 • B
 • 2
 • 695
 • PDF

Argumenterande text: Against Republican Party Pro-Life Position | Argumentative text

En argumenterande text (argumentative text) på engelska, där eleven argumenterar mot det Republikanska partiet i USAs ställning emot abort ("against Republican party pro-life position"). Fokus ligger bland annat på rätten att bestämma över sin egna kropp, hur bortadoption av "oönskade" barn kan skada kvinnan psykiskt och varför skattepengar bör finansiera den typ av medicinska ingrepp som en abort innebär.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra men med några dåliga ordval som istället borde varit mer professionella.

Elevens kommentar

Byt ut ord som låter för "ungdomliga".

Utdrag

The Republican Party claims that life begins at conception and therefore abortion is equivalent to murder as it is the act of taking a human life. The Republican Party saying that abortion is in direct defiance of the commonly accepted idea of the sanctity of human life and that no society permits one human to intentionally harm or take the life of another human without punishment, and that abortion is no different. Instead the party refers to adoption as a... Köp tillgång för att läsa mer

Against Republican Party Pro-Life Position | Argumentative text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra och enkelt skriven, inte mycket onödig fakta
 • 2015-04-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknar bättre ordval, annars bra!