Aggression: Biologiska och sociala orsaker

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • B
  • 3
  • 1472
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Aggression: Biologiska och sociala orsaker

En fördjupningsuppgift som handlar om de biologiska och sociala orsaker som kan tänkas ligga bakom aggression. Olika relevanta teorier inom psykologi tas upp för at diskutera ämnet.

Observera att källor saknas.

Innehåll

Hemtentamen

- Socialt
-- Födsel & uppfostran
-- Grupper
-- Biologiskt perspektiv

Utdrag

Aggression kan börja synas redan 18-24 månader efter födseln. Uppväxten är en social faktor som har stor påverkan på någons framtida beteende. Om man har varit utsatt för aggressivitet under sin uppväxt, till exempel haft aggressiva föräldrar, kan det leda till att man själv blir aggressiv i vuxen ålder. Uppväxtmiljön kan ge en viss acceptans till ett våldsamt beteende. Därför är det viktigt att man som vuxen och förälder är uppmärksam på barnets beteende. Våra hjärnor är... Köp tillgång för att läsa mer

Aggression: Biologiska och sociala orsaker

[0]
Inga användarrecensioner än.