AGIL-schemat - min klass | Sociologi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Sociologi
  • Inget betyg givet
  • 1
  • 760
  • PDF

AGIL-schemat - min klass | Sociologi | Sammanfattning

En kort uppsats som redogör för en sammanfattning av AGIL-schemat; en teori inom Sociologi som beskriver olika grundläggande funktioner som sociala grupper måste uppfylla för att överleva. Eleven redogör kort för vad AGIL-schemat innebär och dess bakomliggande teori, och med utgångspunkt i detta redogör hon för dynamiken och utvecklingen i sin egen klass.

Notera att källhänvisning saknas.

Studienets kommentar

AGIL-schemat skapades av den amerikanska sociologen Talcott Parsons på 50-talet.

Utdrag

Klassens gemensamma mål kommer relativt tidigt och det är såklart att få ta studenten tillsammans efter tre års studietid. I trean kom det även ett till gemensamt mål som skapade ännu mer integration och det var att vi skulle prestera bra i guldtroféen. Den tredje fasen är integration och sammanhållning, vilket vår klass har. Jag anser att vi har en god sammanhållning men vi har också... Köp tillgång för att läsa mer

AGIL-schemat - min klass | Sociologi | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-02-18
    Jätte bra förklaringar, hjälpte mig