AKK | Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Annat
  • VG
  • 6
  • 1517
  • PDF

Fördjupningsarbete: AKK | Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Ett fördjupningsarbete i Specialpedagogik 1, där eleven redogör för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Fokus ligger bland annat på teckenspråk (TAKK) och bilder, fotografier och symboler som kommunikation (GAKK). Olika typexempel ges för respektive språk, och eleven reflekterar även över vad man - kommunikationsmässigt - kan göra för personer med kommunikativa funktionshinder.

Lärarens kommentar

Ett utmärkt och mycket välgjort arbete om AKK. Du har fått med viktiga aspekter och det är verkligen lätt att läsa ditt arbete. Det blir tydligt med bra layout, rubriker, försättsblad mm.

Innehåll

AKK: Alternativ och Kompletterande Kommunikation
- Teckenspråk (TAKK)
-- Olika tecken
-- Vad säger lagen?
- Bilder, fotografier och symboler som kommunikation (GAKK)
-- Bliss
-- Handi / Handdator
-- Funktioner
- Vad kan vi göra för dem personer som har funktionsnedsättning?
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

"Kommunikation är det grundläggande sättet att ta kontakt med omgivningen och andra människor. Att kommunicera är en mänsklig rättighet även om alla inte kan tala men alla kan kommunicera. Det är en förutsättning för delaktighet i vardagsliv och för att en person ska kunna uttrycka sig och förstå, utifrån sina behövs. Därför omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven och stimulerar samspel. Att tala är ett utmärkt sätt om hur vi kan kommunicera och med detta kan vi uttrycka mest. Men personen inom olika diagnosområden får kommunikationssvårigheter t.ex personen med förvärvade hjärnskador och rörelse hinder. Därför I denna uppgift ska jag välja tre alternativa kompletterande kommunikationssätt och redogör för vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet. Ibland dem flesta har svårt att förstå vad som sägs t.ex om man har svårt med koncentration eller korttidsminne och då AKK dessutom kan utgöra ett viktigt kognitiv stöd."... Köp tillgång för att läsa mer

AKK | Alternativ och Kompletterande Kommunikation

[0]
Inga användarrecensioner än.