Aktiebolagsansvar | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Affärsjuridik
  • A
  • 6
  • 2073
  • PDF

Aktiebolagsansvar | Inlämningsuppgift

Eleven har genom denna inlämningsuppgift svarat på följande uppgift:

Ditt företag har stora problem med att betala sina fakturor. Du driver ett AB och har fem anställda som du värnar mycket om. Du äger ensam företaget.

a) Beskriv utförligt vilka olika alternativ har du för att driva företaget vidare? Förklara och motivera.

b) Om inte det går att driva företaget vidare i den nuvarande situationen, vad kan du då göra och vilka andra alternativ finns? Förklara och motivera.

Utdrag

I en situation där ekonomin är svår och företaget har svårt att betala sina skulder är det först och
främst viktigt för vårat aktiebolag att reda ut exakt hur illa det är för att veta vilka åtgärder som
behöver göras och hur!

Aktiebolagslagen är väldigt precis i sin utformning och det är därför ytterst nödvändigt för våran
AB¬ägare att förstå de stegen han måste göra och när, för att undvika att personligen bli ansvarig
för de skulder, om obestånd och sedermera konkurs blir ett faktum. Lagen (ABL) är utformad på ett
sådant sätt att om inte styrelseledamöterna i bolaget gör rätt från början så går det inte att reparera
eller fixa genom efterhandskonstruktioner.

I lagtexten står det tydligt vilken procedur som skall gälla om styrelsen (I det här fallet ägaren?)
misstänker att halva aktiekapitalet är förbrukat. ” Styrelsen skall genast upprätta och låta bolagets
revisor granska en kontrollbalansräkning, när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital,
beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet” (13 §, 25 Kap, 1 st,
ABL). I praktiken och i vårat exempel kan man exempelvis tyda att AB har ”stora problem med
skulder” vilken man skulle kunna argumentera som att styrelsen (ensamma ägaren?) redan har
vetskap om den ekonomiska situationen, vilken alltså kan leda till att han kan bli personligen
ansvarig för skulderna som uppkommit. I juridiskt resonemang genom att tyda lagtexten, har
styrelsen möjligtvis inte vidtagit rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Finns det skäl att anta att bolaget
kan vara i obestånd, så kräver alltså lagen att styrelsen ska agera oavsett eftertänksamhet,
bristfälliga rapporter eller ursäkter som ”att det är en hög arbetsbörda”.

Även aktieägarna (om det skulle vara flera) kan vara skyldiga att betala av delar av skulden om
aktiebolaget brutit emot vissa undantagslagar som;

• Arbetsgivaravgifter, källskatter och mervärdesskatter.
• Återbetalningsskyldighet vid olovlig vinstutdelning
• Om personligt ansvar är tillämpbart för bolagets skulder vid konkurs
• Ansvarsgenombrott (Ersättningsskyldighet) för olaga åtgärder en kort tid innan konkurs... Köp tillgång för att läsa mer

Aktiebolagsansvar | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.