Aktivitetsanalys: Parkour

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Aktivitetsanalys: Parkour

En aktivitetsanalys av parkour, som besvarar olika frågor kring aktiviteten. Här diskuteras hur aktiviteten utförs samt hur man kan värma upp inför, och varva ned efter, att den genomförs.

Lärarens kommentar

Mycket bra, du har verkligen läst på och förstått uppgiften.

Elevens kommentar

Använd lite exempel från elitidrottare inom parkouren för att få uppgiften ännu bättre.

Innehåll

Parkour/Freerunning

Praktiska aspekter
a/ Hur kan en målsättning i samband med aktiviteten se ut?
b/ Kräver aktiviteten någon speciell planering?
c/ Hur känns genomförandet?

Utförande
a/ Kräver aktiviteten speciellt mycket fokus på återhämtning?
b/ Hur kan en lämplig uppvärmning och nedvarvning se ut inför och efter aktiviteten?
c/ Inom vilken av de fem pulszonerna anser du att aktiviteten hör hemma (i relation till intensiteten)?

Aerob eller Anaerob träning
a/ Vilka hälsoeffekter medför aktiviteten?
b/ Är aktiviteten i huvudsak aerob eller anaerob? Finns det inslag som stimulerar båda energiprocesserna?

Träningsformer
a/ Vilka specifika moment fokuserar på styrka?
b/ Vilka moment ställer krav på koordinationen?
c/ Finns det särskilda tekniska moment? Speciella rörelser, exempelvis kaströrelser eller golfsving.
d/ Hur kan rörlighetsträning användas inom aktiviteten?

Utdrag

När jag tränar parkour får jag stora mängder av dopamin producerat i min kropp vid varje sak jag utför oavsett om jag klarar det eller inte. Att rent av utöva denna sport gör mig glad och jag har alltid ett smile eller är fokuserad när jag använder mig av dessa tekniker från parkouren.
Att träna parkour gör at man får ett helt nytt perspektiv på miljön runt omkring t.ex istället för att se en sten eller ett staket ser man ett hinder att använda för att ta sig längre fram i riktningen man vill.När man utför nya tekniker och rörelser så pumpar adrenalinet och man blir extremt fokuserad men... Köp tillgång för att läsa mer

Aktivitetsanalys: Parkour

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-03-27
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    Mycket bra skrivet! Det gav mig insperation, vilket verkligen hjälpte mig. Det som jag mest gillade är det med praktiska aspekter. Där skriver eleven väl nyanserat. Dock finns det lite kortare svar på vissa frågor som ställdes, vilket jag inte riktigt förväntade mig, annars är det en nyanserad text med bra innehåll.
  • 2016-05-20
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    fdgdfhhgdsgdfgdfhsfdh