Alexander den store: Invaderingen av persiska riket | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • C
  • 4
  • 1592
  • PDF

Fördjupningsarbete: Alexander den store: Invaderingen av persiska riket | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som redogör för hur den makedonska kungen och fältherren Alexander den store invaderade det persiska riket. Eleven berättar inledningsvis om det persiska rikets historia och utveckling, samt vilka faktorer och händelser som ledde till att Alexander den store till sist invaderade riket och andra delar av Asien.

Innehåll

- Persiska riket - hur togs persiska riket ned av Alexander den store?
- Sammanfattning
- Källor

Utdrag

Efter Kyros den store tog Dareios den store över makten. Han var son till Hystaspes(Som var ståthållare i persien under bland annat kungen kyros). Dareios blev känd för att ha infört persiska rikets planläggning och ordnande. Han delade upp persien i tjugo områden, han byggade bland annat vägar, grundade en kejserlig postlinje, präglade guldmynt och ett skatteväsen ordnades. Dareios är dock mest känd som... Köp tillgång för att läsa mer

Alexander den store: Invaderingen av persiska riket | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.