Alfalfafrön - Påverkan av abiotisk stress | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 3
 • 987
 • PDF

Alfalfafrön - Påverkan av abiotisk stress | Labbrapport

En labbarapport som avser att redogöra för hur alfalfafrön påverkas av abiotisk stress, genom att utsätta dem för citronsyra respektive vatten.

Innehåll

Alfalfafrön påverkan - abiotisk stress

- Syfte
- Frågeställning
- Hypotes
- Material
- Genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Hypotes: Jag tror att fröna kommer att dö ut eftersom att citronsyran har ett lågt PH-värde som är 31. Medan när det gäller vatten kommer det att växa eftersom att man helt enkelt har använt vatten under många år och att vatten är neutralt vilket vill säga att PH-värdet ligger på 72. Jag har baserat min hypotes på hur försurningen fungerar. Konsekvensen av försurning är att växter och levande dör på grund utav för lågt PH-värde3, med andra ord att omgivningen blir för sur. Jag tror därför att resultatet av denna laboration blir att fröna dör på grund av att det blir för surt i behållarens ekosystem.

Material: Plast behållare med rund botten, plast lock, kaffefilter, alfalfa-frön, vatten, citronsyra

Genomförande: Behållaren med den runda botten togs fram sedan lades ett runt kaffefilter i botten och sedan lades cirka 20 frön ovanpå. Efter det tillsattes citronsyra och senare stängdes locket. En vecka senare observerades vad som hade hänt. Detsamma gällde tillsatts av vatten förutom att då tillsattes vatten istället för citronsyra... Köp tillgång för att läsa mer

Alfalfafrön - Påverkan av abiotisk stress | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Lätt att navigera. det gav mig ingen hjälp, då den var väldigt kortfattad och hade ingen djup analys. det saknas en bättre analys