Alfred Nobel - uppfinnare, idealist och vagabond | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Alfred Nobel - uppfinnare, idealist och vagabond | Referat

Ett enklare referat av texten "Alfred Nobel - uppfinnare, idealist och vagabond" (i Monika Åströms bok "Språkporten: för Svenska som andraspråk A och B"). I texten beskrivs bland annat Alfred Nobels uppväxt, karriär och arv.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk.

Utdrag

Alfred Nobel, en av Sveriges mest kända personer. Han föddes i ett fattigt hem i Stockholm i 1833. När Alfred var 9 år gammal flyttade han med sin familj till S:t Petersburg och ryska blev hans andra språk. Vid 17 års ålder talade Alfred Nobel fem språk och hade även som intresse engelsk litteratur. När Nobel var 17 år skickade hans pappa honom till Paris för att fördjupa hans natururvetenskapliga studier. I ett laboratorium fick han lära känna det farliga flytande ämner nitroglycerin. Han kom på ett sätt att få det farliga ämnet att bli stabil och säkrare produkt. Det fick namnet dynamit. Hans syfte med... Köp tillgång för att läsa mer

Alfred Nobel - uppfinnare, idealist och vagabond | Referat

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2022-10-30
  Var är åsikt, att skriva subjektivt och objektiv är inte med i texten
 • 2015-08-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra referat , ingenting saknas ,
 • 2022-06-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra jobbat