Algebrans historia | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Matematik 1b
  • B
  • 1
  • 273
  • PDF

Algebrans historia | Inlämningsuppgift

Eleven har skrivit en kort inlämningsuppgift om algebrans uppkomst och hur vi har användning av det i dagens samhälle.

Eleven läser kursen Matematik 1b och går i årskurs 1 på Ekonomiprogrammet.

Utdrag

Algebra betyder återförening eller koppling och är ett ämne inom matematiken. Det var den arabiskspråkiga vetenskapsmannen som publicerade den första elementära läroboken i praktiskt matematik. Ordet algebra fick sedan länge beteckna läran om hur man löser vissa typer av algebraiska ekvationer i vardagslivet. Vi kan till exempel använda algebra när vi vill räkna ut hur mycket en mobiltelefon kommer att kosta i månaden om den fasta avgiften är 200 kronor och varje samtal kostar 49 öre/min och varje sms kostar 69 öre/st. Då skriver vi det y=200+0,49x+0,69x.

Man kan se att algebran har gått igenom många olika tider. Först var det tiden före renässansen då babylonierna som exempel hade ett...... Köp tillgång för att läsa mer

Algebrans historia | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Algebrans historia | Inlämningsuppgift.