Alkalisk esterhydrolys: Etylacetat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 2
 • A
 • 14
 • 3809
 • PDF

Alkalisk esterhydrolys: Etylacetat | Labbrapport

En labbrapport under ämnet Organisk Kemi i kursen Kemi 2. Laborationens syfte är att utforska hastigheten hos reaktionen alkalisk esterhydrolys. Detta genomförs genom att estern etylacetat sönderdelas med hydroxidjoner.

Lärarens kommentar

Utförlig och nyanserad.

Innehåll

Laborationsrapport Alkalisk esterhydrolys

INLEDNING
- Bakgrund
- Syfte
- Hypotes
MATERIAL OCH MATERIEL
- Kemikalier och material
- Materiel
UTFÖRANDE
- Metodval
- Utförande av spädningen av kemikalien NaOH
- Utförande av alkalisk esterhydrolys
RESULTAT
DISKUSSION OCH ANALYS
FARLIGA KEMIKALIER
KÄLLHANTERING
REFERENSLISTA
BILAGOR

Utdrag

MATERIAL OCH MATERIEL
Kemikalier och Material
- Etylacetatlösning 0.02 molar
- NaOH-lösning 0.02 molar
- NaOH-lösning 0.01 molar
- NaOH-lösning 0.1 molar
- Saltsyra 0.01 molar
- Fenolftaleinlösning - en indikator

Materiel
- Byrett med byretthållare och stativ
- Magnetomrörare
- Magnetloppa
- 2 Bägare vardera en något mindre för påfyllning av byretten
- Filterpapper
- Vollpipett som mäter 10 ml
- Volpipett som mäter 25 ml
- Destillerat vatten
- 2 mätkolvar som rymmer 100 cm3 samt passande korkar
- 7 E-kolvar som rymmer 100 ml
- 1 E-kolv som rymmer 250 ml samt en passande kork
- Mätglas som rymmer 100 ml
- Tidtagarur
- Tuschpenna

UTFÖRANDE
Metodval
Metodvalet av laborationen är baserad på instruktionernas angivna mall vi fått utdelad av vår lärare innan laborationen. Den är också baserad på läroboken Syntes Kemi 2- i dess kapitel om organisk kemi som innefattar reaktionsmekanismer och estrar.

Utförande av spädningen av kemikalien NaOH
För användning till titreringen
1. Mät upp 10 ml NaOH (0.1 molar) med en vollpippet som mäter 10 ml.
2. Tillsätt denna substans i en mätkolv som rymmer 100 ml
3. Fyll därefter på med destillerat vatten ( H2O) tills att det tangerar strecket.
4. Blanda väl, 20 gånger med passande kork.

För användning till reaktionsblandningen
1. Mät upp 20 ml NaOH (0.1 molar) med hjälp av en vollpippet som mäter 10 ml genom
att fylla vollpipetten två gånger.
2. Tillsätt därefter denna substans till mätkolven som rymmer 100 ml.
3. Därefter fyller man mätkolven med avjonat destillerat vatten (H2O) tills att det
tangerar strecket.
4. Blanda även här 20 gånger med en passande kork... Köp tillgång för att läsa mer

Alkalisk esterhydrolys: Etylacetat | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-01-13
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra info. Hjälpte mycket

Material relaterade till Alkalisk esterhydrolys: Etylacetat | Labbrapport.