Alkener | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • D
  • 1
  • 194
  • PDF

Alkener | Sammanfattning

En enkel sammanfattning i punktform av kolvätena alkener. Sammanfattningen tar upp alkenernas uppbyggnad och funktion, hur alkener bildas och vad de har för kemisk formel.

Lärarens kommentar

Bra fakta som visar de grundliga delarna om alkener.

Utdrag

• Kolväten med minst en dubbelbindning, dubbelbildningen består av två elektronpar. (dvs. 4 elektroner)

• Bildas vid krackning av alkaner. (eftersom att alkaner är väldigt stabila molekyler och saknar angreppspunkt, så därför fungerar de inte bra i olika synteser.) Alkanerna genomgår processer där de bildar mer reaktiva ämnen. Vid krackning sönderdelas stora molekyler och bildar mindre alkanmolekyler och även molekyler med dubbelbildningar mellan kolatomerna (alltså alkener) – detta är de reaktiva molekylerna.


• Den enklaste alkenen är eten. (och som ni ser så är detta ett omättat kolväte, eftersom det är dubbelbindning och varje kolatom inte binder till... Köp tillgång för att läsa mer

Alkener | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.