Alkohol, droger och rökning: Påverkan på hälsan | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 779
  • PDF

Alkohol, droger och rökning: Påverkan på hälsan | Frågor och svar

Frågor och svar som kort redogör för olika stimulerande ämnens påverkan på hälsan. Konsekvenserna av intag av alkohol, droger, dopningspreparat samt rökning lyfts fram.

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Vad menas med att toleransnivån höjs varje gång vi dricker alkohol?
2. När människor dricker alkohol frigörs en signalsubstans i hjärnan, vad kallas den och vad gör den?
3. Vad är skrumplever?
4. Hur många cl 40 % - procentig sprit kan en människa förbränna på en timme?
5. Förklara varför medicin och alkohol är en dålig kombination?
6. Ge fem exempel på skador som rökning kan ge?
7. Nämn fem ämnen i cigarettrök och berätta om hur de påverkar kroppen.
8. Snusning håller ihop med en viss cancerform, vilken?
9. Fem skador som kan uppkomma vid snusning?
10. Hur kommer det sig att snusning ökar risken av skador vid träning?
11. Vad är narkotikastrafflagen?
12. Vad är cannabis?
13. Vad är amfetamin?
14. Vad är kokain?
15. Vad innebär dopning?
16. Nämn några dopningspreparat och deras påverkan på kroppen.

Utdrag

Effekter av amfetamin är beroende på hur mycket som används och hur. Påverkas mycket om den tas i kombination med alkohol eller annan narkotika. Ett rus kan vara i flera timmar. Hungerskänslor blockeras, något som kan leda till att man utvecklar bristsjukdomar. Balansen och sömnen påverkas negativt. Hallucinationer och vanföreställningar är vanliga... Köp tillgång för att läsa mer

Alkohol, droger och rökning: Påverkan på hälsan | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.