Alkohol | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 3
 • 510
 • PDF

Alkohol | Sammanfattning

En kort sammanfattning som redogör för alkohol och hur den påverkar kroppen på olika sätt. Eleven redogör bland annat för leverns hantering av alkohol och olika skador som kan uppstå av alkoholkonsumtion.

Innehåll

Alkohol

- Vad händer i kroppen?
- Kroppens reningsverk
- Alkohol påverkar kroppen
- Skador
- Källor

Utdrag

Alkoholen har funnits med sen långt bak i tiden. Själva ordet alkohol kommer av medeltidslatinet alkohol ''den finaste beståndsdelen av något''.

Vad händer i kroppen?
Allt som vi äter eller dricker passerar först magsäcken. Ungefär en femtedel av alkoholen du dricker tas upp genom magsäckens slemhinna och förs vidare ut i blodet. Desto större alkoholhalt det är på en dryck, desto snabbare tar kroppen upp det. Alltså går det snabbare om du dricker starksprit än om du dricker öl. Maten i magen spelar också en väldigt stor roll. Om det redan finns mat i magsäcken när du dricker tas alkoholen upp betydligt långsammare. Det beror på att alkoholen då inte har... Köp tillgång för att läsa mer

Alkohol | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  skit bra! kanske inte den länsta mnndicniejc