Alkoholberoende | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • C
  • 13
  • 2823
  • PDF

Alkoholberoende | Rapport

En rapport om alkoholberoende som utifrån ett psykologiskt perspektiv diskuterar hur alkoholberoende fungerar och varför man drabbas. Rapporten utgår från huvudfrågeställningen Varför drabbas människor av alkoholberoende? och delfrågeställningarna:

- Vad innebär tillståndet?
- Vad finns det för behandlingsmetoder och hur fungerar de?
- Hur kan man förklara tillståndet utifrån ett biologiskt perspektiv?
- Hur kan man förklara tillståndet utifrån ett kognitivt perspektiv?

Innehåll

Alkoholberoendets påverkan och konsekvenser

1. Inledning
1.2 Frågeställning
1.2.1 Delfrågor
1.3 Metod
1.4 Begrepp/modell/teori
1.5 Källkritik
2 Resultat
2.1 Vad innebär tillståndet?
2.2 Vad finns det för behandlingsmetoder och hur fungerar de?
2.3 Hur kan man förklara tillståndet utifrån ett biologiskt perspektiv?
2.5 Hur kan man förklara tillståndet utifrån ett kognitivt perspektiv?
Diskussion och slutsats
8. Källförteckning

Utdrag

Det finns en alkoholmolekyl i vår kropp i form av etanol eller så kallade ''Dirty drug'', den påverkar inget speciellt område i vår hjärna utan har ett ''brett spektrum''. Alkoholen påverkar signalsubstanserna som Glutamat, GABA, Dopamin, Opioider och Serotonin. Alkoholens effekt på dessa signalsubstanser kan ge olika effekter på människan.

Effekten på dopamin är att alkohol frisätter dopamin i hjärnans belöningssystem vilket innebär att den mängd alkohol vi får är en belöning och vi... Köp tillgång för att läsa mer

Alkoholberoende | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.