Alkoholer | Kemi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 297
  • PDF

Alkoholer | Kemi | Frågor och svar

Frågor och korta enkla svar som handlar om alkoholer och deras egenskaper. Kokpunkt, strukturformler och löslighet i vatten är några av de saker som tas upp.

Innehåll

Kemi Frågor - Alkoholer

1. Vilken funktionell grupp är typsikt för alkoholer, vad heter den?
2. Varför har etanol mycket högre kokpunkt än etan?
3. Varför har glycerol mycket högre kokpunkt än 1-Propanol
4. Kan du se något samband mellan strukturformeln och lösligheten i vatten?
5. Vad skiljer envärda och flervärda alkoholer?
6. Vad använder vi 1,2-etandiol till?
7. Vad tror du det är som påverkar färgen på lågan?
8. finns det något samband mellan kokpunkt och antänd barhet?
9. Skriv en balanserad reaktionsformel för fullständig förbränning av etan.
10. Slutligen ska du försöka att identifiera och motivera vilka de okända alkoholerna är.

Utdrag

Se uppsatsen... Köp tillgång för att läsa mer

Alkoholer | Kemi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.