Alkoholers egenskaper | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • B
  • 2
  • 621
  • PDF

Alkoholers egenskaper | Labbrapport

En labbrapport som undersöker olika alkoholers egenskaper, genom att använda en pH-indikator, en elledare, undersöka om alkoholerna är lättantändliga samt undersöka lukten. De alkoholer som undersöks är etanol, metanol, glykol och glycerol.

Innehåll

Alkohols egenskaper

- Frågeställning
- Hypotes
- Metod
- pH
- Lättantändligt/Brännbart
- El ledare
- Lösligt i vatten
- Lukt/Konsistens
- Resultatet
- Slutsats

Utdrag

Metod: För att testa de olika egenskaperna ska vi göra på följde sätt:

pH: Vi ska använda os av en pH indikator i detta fall en sticka.

Lättantändligt/Brännbart: Vi kommer hälla upp en del av alkoholen i en och försöka tända på den genom att ha en tändsticka ovanför den. Ifall den tänds kommer alkoholen vara lättantändlig. Ifall den inte tänder så kommer vi forma lite paper till en stubin och lägga den lutande mot kanten så att en del av den ligger i alkoholen. Sen tänder vi stubinenen och ifall att pappret brinner utan att förbrännas vet vi att det är alkoholen som brinner. Ifall att stubinen brinner upp vet vi att alkoholen inte ät brännbar

El ledare: Vi kommer att använda oss av en voltmeter och ett batteri och 3 sladdar.

Lösligt i vatten: Vi häller i lite av alkoholen i en bägare med vatten. Sedan rör vi om med en sticka. Efter ett tag kollar vi på vattnet med alkoholen med kollar vi ifall det är grumlig eller om man inte märker att vi hällde i alkoholen.

Lukt/Konsistens: För lukten så kommer vi lukta på alkoholerna och för att se konsistensen kommer vi att bara att luta provrören en smula och då märker vi vilken konsistens alkoholerna har... Köp tillgång för att läsa mer

Alkoholers egenskaper | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.