Alkoholmissbruk | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • VG
  • 2
  • 780
  • PDF

Alkoholmissbruk | Utredande text

En kortare variant av en utredande text om alkoholmissbruk som redogör för dess olika konsekvenser på både hälsa och samhälle. Effekten av alkohol vid olika promillehalter utreds även.

Utdrag

Alkoholen når ut till alla organ i vår kropp. Enligt världsorganisationen, WHO, så finns det ungefär 60 sjukdomar som har orsakas av alkoholkonsumtion.

I hjärnan så kan små mängder alkohol orsaka att tankeförmågan, reaktionsförmågan och minnet försämras. Detta eftersom att alkohol producerar en avslappnad känsla vilket hjärnan också tar del av. Hjärnan jobbar därför inte lika effektivt som i vanliga fall.
Även pulsen och blodtrycket ökar när man dricker alkohol vilket kan medföra att risker av olika hjärtarytmier ökar. Hjärtarytmier är en oregelbunden hjärtrytm, exempel på detta kan vara förmaksflimmer. Förmaksflimmer är mer vanligt efter 50-års ålder. Men konsumerar man alkohol mycket och ofta kan det komma tidigare.
Vid alkoholkonsumtion ökar fertiliteten hos både kvinnor och män. Ifall en gravid kvinna... Köp tillgång för att läsa mer

Alkoholmissbruk | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-08-19
    det var mycket mycket bra och hjälpte mycket