Alla borde lära sig teckenspråk | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • A
  • 2
  • 526
  • PDF

Alla borde lära sig teckenspråk | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven menar att alla borde lära sig teckenspråk. Eleven tycker bland annat att det är viktigt för samhörigheten i samhället och att alla ska få chansen att bli förstådda.

Utdrag

Hur många här inne känner igen till det här? Det här kallas för det svenska teckenspråket. Vi människor använder ett tecken varje dag utan att vi känner på det. Du som drömmer att lära dig ett nytt språk, Så varför inte teckenspråket? Det svenska teckenspråket betecknas som ett minoritetsspråk i Sverige. Detta är modersmålet till döva människor. Det svenska teckenspråket är ett språk som har en egen grammatik och egen ordförråd. Jag tycker att alla ska få kommunicera med varandra, eftersom det är en rättighet. Så därför borde alla lära sig teckenspråket.

För det första gynnar teckenspråk barnens utvecklig. Det gäller alla barn oavsett om barnen är döva, har problem med hörande eller har... Köp tillgång för att läsa mer

Alla borde lära sig teckenspråk | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.