Alla flickor måste ha en utbildning | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 3
 • 1238
 • PDF

Alla flickor måste ha en utbildning | Argumenterande text

En argumenterande text om att alla flickor i världen ska få en utbildning. Eleven menar att samhället skulle förändras till det klart bättre om flickor utbildade sig.

Utdrag

10 %. Alltså 57 miljoner av världens alla barn, får inte chansen att gå i skolan. Majoriteten av detta höga antal omfattar flickor. Trots att detta är en siffra som drastiskt minskar, så står sig fortfarande problemet på en så pass hög nivå att världen inte kan blunda för det. Utbildning är en avgörande del för att kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Utan läs och skriv färdigheter skapas en omöjlighet för en individ att ta till sig information och sedan på egenhand få skapa sig en uppfattning av den. Jag kommer i denna uppsats att behandla frågan; hur samhället skulle påverkas om fler flickor utbildade sig i världen.

Eftersom det här är ett väldigt omfattande och stort ämne, så jag kommer att avgränsa det och fokusera på just flickornas utbildningssituation i världen. För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att se vad som ligger till bakgrund för detta problem, se hur utbildningssituationen förändrats genom åren, samt se följderna av dessa förändringar.

Enligt FNs barnkonvention ska grundutbildning ska vara obligatorisk och kostnadsfri för samtliga barn(artikel 28). Enligt barnkonventionen (artikel 29) ska barnets utbildning bland annat syfta till att:
- utveckla barnets fulla möjligheter;
- utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna;
- utveckla respekt för barnets föräldrar, barnets egen kulturella identitet och för kulturer som skiljer sig från..... Köp tillgång för att läsa mer

Alla flickor måste ha en utbildning | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra uppsats!