Allemansrätten och friluftsliv | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Allemansrätten och friluftsliv | Frågor och svar

Frågor och svar kring allemansrätten och friluftsliv. Fokus ligger bland annat på vad allemansrätten är, varför den finns, hur den förändrats sedan införandet och vilka utmaningar allemansrätten står inför. Vidare diskuteras synen på friluftsliv, friluftsliv som livsstil och kroppsideal inom friluftsliv.

Studienets kommentar

Notera att språkliga förbättringsmöjligheter finns.

Innehåll

- Vad är allemansrätten och varför finns allemansrätten?
- Är allemansrätten unik för Sverige?
- Har synen på allemansrätten ändrats sedan den inrättades?
- Vad finns det för nutida och framtida utmaningar för allemansrätten?
- Hur kommer det sig att aktiviteter som tidigare ansågs som friluftsaktiviteter utan prestation numera i många fall har blivit sporter med prestation i fokus?
- Är det en livsstil att hålla på med en friluftsaktivitet?
- Vilka slags kroppsideal kan förekomma inom och vid utförandet av friluftsliv?
- Källor

Utdrag

Allemansrätten är en rätt för var och en att vara i naturen. När man går en promenad eller sitter på en sten, tältar i skogen o.s.v., är det allemansrätten som ger oss möjligheter att röra fritt oss i naturen, men vi behöver också ta ansvar för djur och växter.

När det gäller att plocka bär, svamp eller blommor i skogen man måste få tillåtelse av markägaren, om det finns någon som äger marken. Innan man går över en annan persons mark måste man fråga om det är okej för att markägaren inte ska skadas av det. Man kan få straff om man går över en annans persons tomt (till exempel korsar en grannes tomt i sitt bostadsområde). Du behöver tillåtelse att gå på markägarens mark på grund av att markägaren eller ägaren till området inte ska skadas av att främmande folk går över dennes tomt eller är i dennes privata område.

När det gäller stränder är friluftslivet mycket skyddat, här gäller allemansrätten. Det är tillåtet att fritt vara... Köp tillgång för att läsa mer

Allemansrätten och friluftsliv | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-03
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    Den är bra uppsats.Den är lätt att läsa.
  • 2016-04-15
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
    bra. sista del. källor saknas.

Material relaterade till Allemansrätten och friluftsliv | Frågor och svar.