Alzheimers | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • C
 • 8
 • 1480
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Alzheimers | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om Alzheimers sjukdom, vad som orsakar den, vilka symptom som förekommer samt hur det går till att ställa diagnosen. Arbetet beskriver sjukdomen både utifrån vad som händer i hjärnan och hur sjukdomsförloppet kan se ut. Arbetet avslutas med en diskussion.

Innehåll

Alzheimers

- Sammanfattning
- Inledning och syfte
- Vad är Alzheimers?
- Vad orsakar Alzheimers sjukdom?
- Vad händer i hjärnan?
- Sjukdomsförlopp
- Diagnos
- Aktuell forskning
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Enligt www.1177.se, innebär Alzheimers sjukdom att nervcellernas koppling till hjärnan successivt dör och att nervcellernas koppling till varandra förtvinar. Sjukdomsutvecklingen är individuell, men genomgående är att minnet försämras. Med tiden är det svårt att förstå omgivningen, planera och utföra vardagliga sysslor. Språkförmågan försämras även tidsuppfattning och förmågan att kunna tolka sinnesintryck. Människor som har Alzheimers sjukdom... Köp tillgång för att läsa mer

Alzheimers | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Det var mycket bra beskrivet och väl strukturerat!
 • 2015-05-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra jobbat !! det saknas lite källkritik dock!