Alzheimers sjukdom | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Alzheimers sjukdom | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Alzheimers sjukdom. Eleven redogör bl.a. för hur sjukdomen utvecklas, vilka symptom som den medför, hur den påverkar hjärnan och vilka behandlingsmetoder som finns.

Innehåll

Alzheimers Sjukdom

- Neurologiska sjukdomar
- Demens
- Alzheimers Sjukdom
- Vart börjar alzheimer?
- Alzheimers process
- Diagnos & behandling av alzheimer
- Diagnos
- Behandling
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

Vid misstanke om alzheimer, ställs diagnosen genom tester som utvärderar patientens beteende. Dessa tester behandlar patientens snabbhet, uppmärksamhet, minne, språkliga funktioner, exekutiva funktioner, etc. När läkaren får en patient med misstanke om alzheimer, tar läkaren anamnes. Anamnes går ut på att läkaren frågar om patientens bakgrund, och hur den har hittills utvecklats. Läkaren kan fråga om hur patientens dagliga rutiner har förändrats under... Köp tillgång för att läsa mer

Alzheimers sjukdom | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var en utförlig förklaring till sjukdommen och den gav mig inspiration till att forska om ämnet mer på djupet.
 • 2017-02-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  a? - Vilken del gav dig mest inspiration eller hjälp? - Är där någ
 • 2016-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Gillade texten då den hjälpte en att komma igång!