Amerikanska och Franska revolutionen | Orsaker, förlopp, konsekvenser | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • A
 • 3
 • 863
 • PDF

Amerikanska och Franska revolutionen | Orsaker, förlopp, konsekvenser | Jämförelse

En jämförelse av den franska och den amerikanska revolutionen med fokus på revolutionernas orsaker, förlopp och konsekvenser. Likheter och olikheter mellan revolutionerna diskuteras kort.

Innehåll

Den Franska och den Amerikanska revolutionen – Jämförelse

- Orsaker – Franska revolutionen
- Orsaker – Amerikanska revolutionen
- Likheter och olikheter
- Förlopp – Franska revolutionen
- Förlopp – Amerikanska revolutionen
- Likheter och olikheter
- Bestående resultat och följder – Franska revolutionen
- Bestående resultat och följder – Amerikanske revolutionen
- Likheter och olikheter
- Källor

Utdrag

Orsaker – Franska revolutionen

Frankrike var ett ståndssamhälle med adel, prästerskap och ''tredje ståndet'' som bestod av tex bönder och lärare, det tredje ståndet var ca 80% av befolkningen. Adeln och prästerskapet ägde all odlingsbar mark, och de behövde inte betala skatt eller tionde. De hade även... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska och Franska revolutionen | Orsaker, förlopp, konsekvenser | Jämförelse

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra information, dock så kunde du ha utvecklat den mer så att den blir bättre, men annars var den väldigt bra med bra jämförelser
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2016-10-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asd asd asd asd as