Amerikanska och Franska Revolutionerna | Orsaker och Följder

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 2056
 • PDF

Fördjupningsarbete: Amerikanska och Franska Revolutionerna | Orsaker och Följder

En fördjupningsuppgift i Historia 1b, där eleven redogör för orsaker, händelser och följder av de amerikanska och franska revolutionerna.

Innehåll

- Det amerikanska frihetskriget
- Den franska revolutionen
- Orsaker till amerikanska revolutionen
- Amerikanska frihetskriget och vad det leder till
- Orsaker till franska revolutionen
- Revolutionen och vad den leder till
- Källor

Utdrag

"Det amerikanska frihetskriget var en del av den amerikanska revolutionen och ägde rum 1775-1783. Kriget utbröt pga. missnöje hos folket på de 13 brittiska kolonierna, som låg på Nordamerikas östkust. Missnöjet grundade sig bland annat på att man var tvungen att betala skatt till Storbritannien samtidigt som man inte hade någon representation i parlamentet. En skärpt handelspolitik och känslan av att vara en egen nation var även bidragande orsaker till att de 13 kolonierna förklarade sig självständiga.

Kriget bröt ut när britterna skulle slå tillbaka för att visa att kolonierna var deras. Dock hade kolonierna en stark armé och dessutom hjälp av Frankrike, vilket gjorde att Storbritannien tillslut tvingades förklara USA självständigt.

Den franska revolutionen var en en rad händelser som bidrog till stora förändringar för både Frankrike och många andra länder i västvärlden. Revolutionen skedde under det sista decenniet på 1700-talet.

Grunden till revolutionen var ett stort missnöje bland majoriteten i Frankrike. Under denna tid bestod den franska befolkningen av tre stånd; adeln, prästerna och det tredje ståndet. Adeln och prästerna utgjorde en mycket liten del av befolkningen och var befriade från alla skatter trots sina stora jordegendomar. Det resterande folket var exempelvis bönder och hantverkare och det var dem som betalade alla skatter."... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska och Franska Revolutionerna | Orsaker och Följder

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra med fakta, mycket fakta om speciellt amerikanska revolutionen.
 • 2015-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  en jättebra arbete, tack för hjälpen...
 • 2017-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra skriven, gav inspiration.
 • 2016-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  asd asd asdasd asd asd asd asdasd a