Den amerikanska revolutionen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • A
  • 4
  • 1455
  • PDF

Fördjupningsarbete: Den amerikanska revolutionen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om den amerikanska revolutionen. Eleven ger en historisk överblick över krigets händelseförlopp och berättar om dess olika aktörer, utlösande faktorer, samt betydelse för nutiden.

Utdrag

År 1775 inleddes ett frihetskrig som utkämpades av de amerikanska kolonierna emot moderlandet Storbritannien, som senare skulle kallas den amerikanska revolutionen. Den amerikanska revolutionen grundades mycket utav upplysningens idéer och tankar om frihet, alla människors lika värde och en gemensam maktfördelning. Men det var framförallt ekonomiska skäl som triggade igång revolutionen.

1. Hur såg läget i världen och Amerika ut under den här tiden? Läget i Amerika och även i Europa var mycket spänt. Detta berodde på att många krig pågick under en viss period. Konflikten i Amerika var som en utbredning av sjuårskriget som rasade i Europa. Då Frankrike och Storbritannien krigade med varandra i sjuårskriget krigade de även med varandra i Amerika där de båda hade kolonier.

Européer hade invandrat till och tagit över syd och nord-Amerika från att Columbus upptäckte kontinenten. Amerika var rikt på råvaror, rikedomar och landyta som gynnade européerna som ville bygga ut sina imperier. Då urbefolkningen (indianerna) inte hade utvecklat något “riktigt” samhälle, såg européerna det som sin plikt att utveckla kontinenten. Européerna hade överlägsen stridsteknik och vapen gentemot indianerna och vann överlägset mot dem. Det som dock gjorde så att indianerna dog som flugor var de sjukdomar som européerna förde med sig.
I Sydamerika dominerade spanjorerna och portugiserna... Köp tillgång för att läsa mer

Den amerikanska revolutionen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.