Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • C
 • 4
 • 1584
 • PDF

Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen | Jämförelse

En jämförelse av den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen. Fokus ligger på respektive revolutions bakgrund, orsaker och konsekvenser, och vidare så gör eleven en jämförelse där likheter och skillnader mellan revolutionerna presenteras.

Innehåll

AMERIKANSKA REVOLUTIONEN & FRANSKA REVOLUTIONEN

- Bakgrund och orsaker: Amerikanska revolutionen
- Konsekvenser: Amerikanska Revolutionen
- Bakgrund och orsaker: Franska Revolutionen
- Konsekvenser: Franska Revolutionen
- Jämförelse: Likheter och Skillnader
- Källor

Utdrag

"Nyckelorsakerna till de båda revolutionerna var att folket var trötta på det dåliga politiska styrandet och man ville ha en förändring och därmed revolterade. Både det Franska folket (borgarna) och det Amerikanska folket(koloniägarna) var influerade av upplysnings idéer exempelviss om att alla människors lika värde och yttrandefrihet men även att ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska revolutionen och Franska revolutionen | Jämförelse

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Att bakgrund och konsekvenser finns med på båda och att eleven tar upp likheter och skillnader. Jämförelsen gav mig mest inspiration även fast den var väldigt kort.
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2017-03-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra skrivet tack så mkt