Amerikanska revolutionen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 5
  • 2156
  • PDF

Amerikanska revolutionen | Sammanfattning

En sammanfattning av den amerikanska revolutionen där eleven skriver om vilka orsaker som fanns, händelseförloppet och vilka konsekvenser revolutionen hade.

Innehåll

Källkritisk analys
Orsaker
Konsekvenser
Källor

Utdrag

Orsaker
Under​ ​år​ ​1776-1783​ ​ägde​ ​den​ ​första​ ​revolutionen​ ​rum.​ ​Den​ ​amerikanska​ ​revolutionen. Orsakerna​ ​som​ ​påverkade​ ​kolonisterna​ ​att​ ​revolverande​ ​var​ ​många,​ ​vissa​ ​betydligt​ ​viktigare än​ ​andra.​ ​Dessa​ ​var​ ​de​ ​viktigaste​ ​förutsättningarna​ ​för​ ​den​ ​amerikanska​ ​revolutionen: Runt​ ​1600​ ​talet​ ​började​ ​invånare​ ​från​ ​storbritannien,​ ​frankrike,​ ​nederländerna, spanien​ ​osv​ ​att​ ​invandra​ ​till​ ​Amerika​ ​för​ ​att​ ​bosätta​ ​sig​ ​där​ ​och​ ​skaffa​ ​ett​ ​‘'nytt​ ​liv''. Majoriteten​ ​av​ ​de​ ​som​ ​invandrade​ ​var​ ​engelska​ ​puritaner​ ​som​ ​ville​ ​bort​ ​från​ ​de​ ​anglikanska England.​ ​Emigrationen​ ​skedde​ ​främst​ ​på​ ​grund​ ​av​ ​religiösa​ ​anledningar.​ ​Hemma​ ​i​ ​Europa hade​ ​man​ ​ingen​ ​religionsfrihet​ ​och​ ​man​ ​var​ ​tvungen​ ​att​ ​utöva​ ​den​ ​strikta​ ​religionen​ ​som fanns.​ ​I​ ​Amerika​ ​fanns​ ​det​ ​ingen​ ​lag​ ​om​ ​att​ ​du​ ​behövde​ ​utöva​ ​en​ ​specifik​ ​religion​ ​och politiken​ ​i​ ​Amerika​ ​var​ ​inte​ ​lika​ ​strikt. Vid​ ​denna​ ​tidpunkt​ ​började​ ​kolonisterna​ ​känna​ ​att​ ​de​ ​inte​ ​tillhörde​ ​deras​ ​moderland. De​ ​flesta​ ​engelsmän​ ​identifierade​ ​sig​ ​nu​ ​längre​ ​inte​ ​som​ ​engelsmän​ ​utan​ ​som​ ​amerikanare. Det​ ​hade​ ​alltså​ ​växt​ ​fram​ ​en​ ​amerikansk​ ​identitet. Dessutom​ ​började​ ​kolonierna​ ​bli​ ​mer 2 samspelta​ ​.​ ​Det​ ​knöts​ ​fler​ ​kulturella​ ​och​ ​ekonomiska​ ​kontakter​ ​mellan​ ​kolonierna​ ​i​ ​takt​ ​med den​ ​industriella​ ​utvecklingen.​ ​Infrastrukturen​ ​förbättras​ ​och​ ​det​ ​fanns​ ​nu​ ​enklare​ ​sätt​ ​att​ ​via land​ ​transportera​ ​sig​ ​mellan​ ​de​ ​olika​ ​kolonierna.

Missnöje​ med​ britterna
Som​ ​sagt​ ​så​ ​hade​ ​man​ ​mer​ ​frihet​ ​i​ ​Amerika​ ​och​ ​Storbritannien​ ​hade​ ​inte​ ​så​ ​stor​ ​kontroll​ ​över kolonisterna​ ​utan​ ​de​ ​var​ ​väldigt​ ​vana​ ​med​ ​självstyre.​ ​Storbritannien​ ​hade​ ​precis​ ​varit​ ​i​ ​det långa​ ​7​ ​årskriget​ ​mot​ ​Frankrike.Kriget​ ​orsakades​ ​eftersom​ ​man​ ​ville​ ​bestämma​ ​vem​ ​som skulle​ ​ha​ ​kontrollen​ ​över​ ​nordamerika.Det​ ​sjuåriga​ ​kriget​ ​skedde​ ​inte​ ​bara​ ​hemma​ ​i​ ​europa utan​ ​det​ ​hade​ ​spridit​ ​sig​ ​till​ ​kolonierna​ ​i​ ​amerika.​ ​England​ ​var​ ​nu​ ​ruinerade​ ​eftersom​ ​kriget var​ ​väldigt​ ​kostsamt,​ ​ekonomiskt​ ​men​ ​även​ ​mänskligt​ ​och​ ​storbritannien​ ​behövde​ ​finansiera kriget.​ ​Storbritannien​ ​ville​ ​även​ ​ha​ ​pengar​ ​från​ ​kolonisterna​ ​så​ ​att​ ​de​ ​kunde​ ​betala​ ​soldaterna som​ ​stannade​ ​kvar​ ​i​ ​kolonierna​ ​efter​ ​kriget​ ​... Köp tillgång för att läsa mer

Amerikanska revolutionen | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.