Amylas & lipas | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • B
  • 7
  • 2590
  • PDF

Amylas & lipas | Labbrapport

Inlämningen innehåller två labbrapporter, i den ena tar eleverna reda på hur mycket amylas som testpersonernas saliv innehåller och i den andra tar de reda på i vilka förhållanden som enzymet lipas fungerar bäst.

Innehåll

Labbrapport 1: Amylas
Abstract:
Inledning:
Metod:
Material:
Resultat:
Diskussion:
Felkällor:

Labbrapport 2: Lipas
Abstract:
Inledning
Metod:
Material:
Resultat:
Diskussion:
Felkällor:
Källkritik för både laboration 1 & 2:

Utdrag

Inledning:
Syftet med laborationen var att ta reda på koncentrationen amylas hos den så kallade elit-spottaren genom att jämföra elitspottarens saliv med blandningar av olika koncentrationer av amylas.
Hos människor och andra däggdjur börjar nedbrytningen av födan redan i munhålan då den mals ned med tänderna samt blandas med saliv. Saliv förenklar sväljning och enzymet amylas som finns i saliv påbörjar spjälkningen av stärkelse.
Saliv innehåller till största delen vatten. I vätskan finns upplösta salter och särskilda ämnen som har till uppgift att fortsätta sönderdelningen av maten, dessa ämnen kallas enzymer. Saliven förhindrar också att slemhinnan i munnen torkar ut samt skyddar munhålan och tänderna mot bakterieangrepp. Saliv bildas i större mängd när det finns mat i munnen men kan också börja utsöndras som svar på syn och doftintryck. 1
Amylas har fått sitt namn från grekiskans “amylon” vilket betyder stärkelse. Detta eftersom amylas just är ett enzym som påbörjar och katalyserar nedbrytningen av stärkelse till enklare ...

---

Inledning
Syftet med denna laboration var att testa enzymet lipas i olika förhållande och se i vilket förhållande den fungerade bäst. Vi testade att utsätta lipas för olika temperaturer samt att blanda den med och utan en gallsaltlösning. Vi utförde det genom att blanda och skaka lipaslösningen med en basisk fettblandning i en minut för att sedan se vilken av lösningarna som hade reagerat bäst genom att mäta tiden för färg avtoningen.
Lipaser är enzymer som arbetar med att sönderdela fett till glycerol och fettsyror.4
Levern utsöndrar 0,5-1 liter galla varje dag. Gallan innehåller bland annat bilirubin vilket är en restprodukt från nedbrytningen av röda blodkroppar som ger avföringen dess brunaktiga färg. Gallan innehåller även gallsalter vilka fungerar som tvättmedel och finfördelar fetter. Levern syntetiserar gallsalterna u kolesterol, som antingen kan tillföras via föda eller tillverkas av kroppens egna celler... Köp tillgång för att läsa mer

Amylas & lipas | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-02-17
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3