Amylasaktivitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • B
 • 3
 • 650
 • PDF

Amylasaktivitet | Labbrapport

En enklare labbrapport i Kemi B, där eleven undersöker aktivitet hos emzymet amylas vid olika temperaturer (amylasaktivitet). Notera att källor saknas.

Innehåll

LABBRAPPORT: AMYLASAKTIVITET
- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel:
Provrör, provrörsställ, termostatbad, mätglas 10 cm3, långa dropprör.

Kemikalier som används under laborationen:
• NaCl − 0,05 mol/dm3
• Jodlösning
• Stärkelselösning
• NaOH − 2 mol/dm3
• CuSO4 − 0,1 mol/dm3
• Fosfatbuffert, pH 6,8

Utförande:
Före laborationen börjar måste några lösningar beredas och det sker på följande sätt:

Lösning A: Slamma upp 1 g stärkelse i lite kokande vatten. Häll försiktigt uppslamningen i
100 cm3 kokande vatten.

Lösning B: Blanda först två sk stamlösningar (0,2 M NaH2PO4 samt 0,2 M Na2HPO4) och därefter blanda de två stamlösningarna samt vatten enligt bestämda proportioner beroende på vilket pH-värde man vill uppnå. I det här fallet ska fosfatbufferten ligga på pH 6,8. Det innebär att 510 cm3 av stamlösning 1 och 490 cm3 av stamlösning 2 ska blandas tillsammans med vatten så att totalvolymen blir 2 000 cm3.

Lösning C: Tillsätt jodlösning i 100 cm3 vatten tills färgen blir svagt gyllenbrun. Laborationen fortsätter sedan med att vi ska bereda enzymlösningen. Skölj munnen med sammanlagt 30 cm3 NaCl (0,05 mol/dm3). Salivlösningen samlas upp i en bägare. Lösningen späds ytterligare med 30 cm3 NaCl (0,05 mol/dm3). Därefter filtreras lösningen. Nu förs 5 cm3 buffertlösning(lösning B) och 4 cm3 stärkelselösning(lösning A) i vart och ett av 5 provrör. Därefter placeras de i vattenbad med olika temperatur : 0o, 20o, 40o, 60o och 80-90o. Jodlösningen(lösning C) hälls nu upp i fem nya provrör, cirka 1 cm. Sedan förs några droppar av varje buffert-stärkelselösning över till var sitt provrör med jodlösning. Detta är jodprovet vid 0 min. Ytterligare ett 30-tal provrör med jodlösning förbereds 7 till för varje temperatur. Nu låter vi buffert-stärkelselösning stå cirka 5 min i vattenbaden för att nå temperaturjämvikt. Därefter tillsätts 2 cm3 enzymlösning till varje provrör med 1 minuts mellanrum.Varje minut utför läraren jodprov på provrörens innehåll ända tills det inte längre blir någon färgreaktion. Laborationen avslutas med att Trommers prov utförs på innehållet i det provrör där enzymaktiviteten är störst."... Köp tillgång för att läsa mer

Amylasaktivitet | Labbrapport

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra, för att få inspiration om du fastnat i din egen. och inte vet hur du skall fortsätta på ett bra sätt.
 • 2015-02-01
  Välskriven Laborationsrapport.Hjälper mig mycket med att skriva en egen.
 • 2016-04-06
  Hjälpte mig mycket med min labbrapport!
 • 2016-01-05
  Okej skrivet, Ingen källförteckning eller så

Material relaterade till Amylasaktivitet | Labbrapport.