Amylasaktivitet | Kemi 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Kemi 2
 • B
 • 5
 • 853
 • PDF

Amylasaktivitet | Kemi 2 | Labbrapport

En labbrapport om amylasaktivitet som går ut på att undersöka aktiviteten hos amylas vid olika temperaturer. Detta görs genom att en enzymlösning tillförs i buffert-stärkelselösningar i olika temperaturer.

Lärarens kommentar

Du har gjort en bra analys av reaultatet. Det är ju en fördel för oss att amylaset är aktivt vid temperaturer upp till 60 grader då vi stoppar varm mat i munnen!

Innehåll

Amylas aktivitet

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel

Provrör, provrörsställ, termostatbad, mätglas 10 ml, långa dropprör,filterpapper, och tidtagare.
Kemikalier som används under laborationen:
• NaCl − 0,05 mol/dm3
• Jodlösning
• Stärkelselösning
• NaOH − 2 mol/dm3
• CuSO4 − 0,1 mol/dm3
• Fosfatbuffert, pH 6,8

Utförande
Innan laborations start måste några lösningar beredas och det sker på följande sätt:

Lösning 1: Slamma upp 1 g stärkelse i lite kokande vatten. Häll försiktigt uppslamningen i 100 ml kokande vatten.

Lösning 2: Uppblanda först två st. stamlösningar (0,2 M NaH2PO4 och 0,2 M Na2HPO4) och därefter tillsätt de två stamlösningarna samt vatten enligt bestämda förhållanden beroende på vilket pH-värde som ska uppnås. I det här fallet ska fosfatbufferten ligga på pH 6,8. Det medför att 510 ml av stamlösning 1 och 490 ml av stamlösning 2 ska blandas tillsammans med vatten så att totalvolymen blir 2 liter.

Lösning 3: Blanda i jodlösning inuti 100 ml vatten tills färgen blir svagt gyllenbrun.

Nästa steg i laborationen är att enzymlösningen ska beredas.
Detta görs genom att lösningen beblandas med mänskligt saliv genom sköljning med sammanlagt 30 ml Natriumklorid (0,05mol/dm3) i munnen på en person. Enzymlösningen församlas upp i en bägare. Blandningen späds ytterligare med 30 ml NaCl (0,05 mol/dm3). Sedermera filtreras lösningen genom filterpapper.

5 ml buffertlösning(lösning 2) och 4 ml stärkelselösning(lösning 1) beblandas i 5 olika provrör. Sedan ordnas de 5 provrören i vattenbad med olika temperaturer: 0 grader Celsius (Is bad), 20 grader Celsius, 40 grader Celsius, 60 grader Celsius och 80-90 grader Celsius.

Lösning 3 (jodlösningen) hälls upp i fem nya provrör, cirka 1 ml. Därefter förflyttas ett fåtal droppar av varje buffert-stärkelselösning över till var sitt provrör med jodlösning. Detta blir jodprovet vid 0 min, vidare förbereds ett 30-tal provrör med jodlösning. Buffert-stärkelselösningarna ställs i vattenbad tills temperatur utjämning uppnåtts (cirka 5 min).

Sedan tillsätts 2 ml enzymlösning till samtliga provrör. Efter varje minut utför läraren jodprov på provrörens innehåll ända tills det inte längre blir en reaktion med färgförändring. Alla iakttagelser antecknades och resultaten fördes in i tabell.

Avslutningsvis tas ett Trommers prov på innehållet i provröret där amylas aktiviteten är störst... Köp tillgång för att läsa mer

Amylasaktivitet | Kemi 2 | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  konstig rapport. förstår inte sammanhanget mellan lösning a, b och c. förklara tydligare
 • 2016-01-15
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Grymt skrivet, tydligt och till god nytta
 • 2017-10-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack
 • 2016-03-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  väldigt braaaaaaaaa...

Material relaterade till Amylasaktivitet | Kemi 2 | Labbrapport.