Analys av vetenskaplig artikel - Företagsekonomi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Företagsekonomi 2
 • MVG
 • 4
 • 1079
 • PDF

Analys av vetenskaplig artikel - Företagsekonomi B

En analys av en vetenskaplig artikel ("Influence of Beer Brand Identification on Taste Perception"). Eleven återger artikeln innehåll och analyserar sedan undersökningen som artikeln baserats på utifrån en vetenskapsteoretisk analys.

Innehåll

Analys av vetenskaplig artikel
- Bakgrund
- Inledning
- Resultat
- Vetenskapsteoretisk analys
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Vetenskapsteoretisk analys:
Sättet att undersöka frågan är typiskt positivistiskt3. Resultatet av testpersoner-nas svar ger oss ett statistiskt underlag av kvantifierbara fakta. Dessa fakta kan vi sedan logiskt, statistiskt analysera och utifrån detta besvara frågeställningen.

Genom att sammanställa ett stort antal individers iakttagelser, som de empi-riskt fått genom att prova ölen och använda sina sinnen. Utifrån denna saman-ställning drar vi slutsatser genom induktion.

Utifrån de kvantitativt många svaren kan man induktivt4 dra den generella slutsatsen att det man kommit fram till gäller för alla grupper av öldrickare. Vi kan dock aldrig vara helt säkra till 100 procent.

För att kunna lita på resultatet är det viktigt att titta på reliabiliteten5, tillför-litligheten. Är mätningarna korrekt gjorda? I detta fall kan man undra hur för-sökspersonerna valts ut?... Köp tillgång för att läsa mer

Analys av vetenskaplig artikel - Företagsekonomi B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-12
  Bra sammanhängd text som är lättläst, gav mig inspiration.
 • 2014-11-11
  Skriven av Studerande på Termin 3
  klockren analys av artikeln. bra skrivet