Analys: Arbetslöshet i Sverige | Orsaker och åtgärder

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • A
  • 8
  • 2864
  • PDF

Analys: Arbetslöshet i Sverige | Orsaker och åtgärder

En analys av arbetslösheten i Sverige och dess orsaker, konsekvenser och åtgärder som vidtagits. Eleverna belyser arbetslösheten i Sverige utifrån olika synvinklar med hjälp av ett antal olika artiklar, visar på åtgärder som genomförts och kommer med lösningsförslag.

Innehåll

Analys: Arbetslöshet

Inledning 2
Konsekvenser 2
Artiklar 3
Arbetslösheten ökar och minskar 3
Ungdomsarbetslösheten 3
Arbetslösheten mellan könen 4
Arbetslösheten: invandrare 4
Arbetslösheten: invandrare och ung 5
Arbetslösheten: invandrare och funktionshindrade (och långtidsarbetslösa) 5
Åtgärder 6
Källkritik 6

Utdrag

Inledning
I Sverige råder det en arbetslöshet som påverkar samhällets välfärd negativt. Media fylls av artiklar med problem som rör sig kring ämnet. Dessa problem kan till exempel vara hur den ökar eller minskar eller arbetslösheten bland ungdomar. Det sistnämnda är ett mycket hett ämne bland media idag.

Olika folkgrupper har det svårare för att få jobb än andra. Det är fler arbetslösa män än kvinnor, men framförallt är det ungdomar, invandrare och funktionshindrade som har det mest svårt med att få jobb.

Det finns huvudsakligen fyra orsaker till arbetslöshet och dessa är friktionsarbetslöshet, klassisk arbetslöshet, strukturell arbetslöshet och konjunkturell arbetslöshet. Det förstnämnda innebär att det tar tid att hitta arbete och anställa människor. Med klassisk arbetslöshet menar man att reallönen är för hög, se bilden nedan. När de arbetslösa inte passar ihop med de lediga jobben på arbetsmarknaden eller när utbudet och efterfrågan inte är i balans kallas det strukturell arbetslöshet. Konjunkturell arbetslöshet inträffar när det är dåliga tider och företagen måste anställa färre arbetare... Köp tillgång för att läsa mer

Analys: Arbetslöshet i Sverige | Orsaker och åtgärder

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-10-26
    det var mycket bra text, hjälpte mig mycket