Analys av debattartikel: Thomas Quick

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 2
 • 535
 • PDF

Analys av debattartikel: Thomas Quick

En kort analys av en debattartikel som handlar om den svenska morddömda Tomas Quick (numera Sture Bergwall). Här förklaras vissa komplicerade ord i debattartikeln samt förklaras vad den handlar om. Avslutas med ett referat av artikeln.

Innehåll

Thomas Quick debattartikel

- Ordförklaringar
- Vem? (Vem eller vilka är inblandade?)
- Var? (Var sker händelsen?)
- Hur? (Vad händer och hur går/gick det till?)
- När? (När utspelar/utspelade det sig?)
- Varför? (Varför händer det?)
- Skeptiska frågor
- Referat

Utdrag

Denna artikel handlar om den mycket diskuterade frågan angående om Thomas Quick är skyldig eller oskyldig. Den handlar också om vilka som gjort fel och dömt Thomas utan tillräckliga bevis. Som Robert Nordh nämner i sin artikel så finns det nog fler än en människa som är glada över att fokusen... Köp tillgång för att läsa mer

Analys av debattartikel: Thomas Quick

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra! saknar dock en sammanhängande text.

Material relaterade till Analys av debattartikel: Thomas Quick.