Analys av filosofiska kunskapsteorier | Humes och Platon

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • A
  • 4
  • 2049
  • PDF

Jämförelse: Analys av filosofiska kunskapsteorier | Humes och Platon

En jämförande analys i Filosofi 1, som handlar om hur vi tar in kunskap. Analysen är baserad på frågan "Hur får vi kunskap?" och diskuterar de empiriska och idealistiska kunskapsteorierna genom att jämföra Humes och Platons tankar.

Elevens kommentar

Lite mer tydlig källhänvisning.

Utdrag

David Hume hade en kunskapsteoretisk idealism vilket menas med att han ansåg att det enda vi kan vara säker på är de intryck vi fått av vår omgivning. Dock kan vi inte vara helt säkra på att dessa intryck är gemensamma för alla och vi kan därför inte dra några slutsatser om något, bortifrån att vi vet att vi har ett intryck av något. Vi kan inte heller vara säkra på det vi uppfattar framför oss faktiskt existerar utan...

På grund av dessa åsikter kan alltså det enda vi med säkerhet kalla kunskap är sådant vi har ett sinnesintryck av, inga kognitiva slutsatser vi drar själva kan bli pålitliga. Hans åsikter om vårt sätt att få kunskap är alltså en stark kritik till rationalismen. Rationalistiska kunskaper handlar till stor del om att vi måste göra egna mentala observationer...

Platon, vars syn på kunskapsteorin gjorde sig en antagonist till Humes, var en rationalist. Denna teori inom ämnet baseras på att det är vår kognitiva förmåga som grundar vad som är kunskap. De ansåg att våra sinnen kan lura oss och därför är den enda tillförlitliga basen för kunskap vårt tänkande. Han hävdar även att vi föds med vissa idéer, vilket helt motsätter sig Humes teori om att kunskap endast kan införskaffas genom... Köp tillgång för att läsa mer

Analys av filosofiska kunskapsteorier | Humes och Platon

[0]
Inga användarrecensioner än.