Analys: Robinson Crusoe

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • C
  • 3
  • 1512
  • PDF

Bokanalys: Analys: Robinson Crusoe

Det här är en utförlig analys av "Robinson Crusoe", skriven av Daniel Defoe. Fokus ligger på hur romanen och dess huvudkaraktär kan kopplas till Upplysningsepokens ideal. Dessutom kommenteras bokens berättarteknik. Här görs också ett försök att sia om dagens samhälle och hur det kan komma att påverka dagens och framtidens litteratur.

Lärarens kommentar

I din text redogör du utförligt för upplysningens viktigaste tankar och kopplar dem till det skönlitterära verket Robinson Crusoe. Du gör också en reflektion över hur nya tankar eller idéer skulle kunna tänkas gro i vårt samhälle. I din text fokuserar du särskilt på hur Robinson använder sin erfarenhet och sitt förnuft, men jag vill förtydliga att det finns en del andra upplysningstankar som du inte tar upp, t.ex. intresset för det vilda/oförstörda, att vi föds som ett ”tomt blad” eller vad som låg till grund för upplysningens inträffande. Preliminärt landar du därför på en A-/C-nivå när det kommer till innehållet.

Språkligt och dispositionsmässigt är din text tät och din inledning och avslutningen är särskilt lyckade. Det är också lätt att följa den röda tråden. Ett genomgående problem och som stör läsningen är att du ofta börjar bisatser efter punkt, ofta med inledningsordet ”vilket”. Jag tror också att du hade kunnat vara något mer varierad i din text genom att använda fler sammanhangssignaler – någonting annat som …, detta tyder på, för det första … för det andra eller liknande. Du överanvänder pronomen som han, det eller man här och det känns lite uppackat. Se hur jag har korrigerat din text. Beträffande språk och disposition hamnar du på en preliminär C-nivå här.

Utdrag

I grova drag så handlar Robinson Crusoe om en man som först lever ett vanligt liv i en stad, och blir sedan tillfångatagen av pirater under två års tid. Sedan så blir han strandsatt på en öde ö, och lever där under nästan 30 år och räddar en vilde som han kallar för Fredag mot slutet av sitt äventyr. Han håller sig relativt nära stranden där han bygger en hydda och skapar system för sin överlevnad. Till slut så blir han räddad och åker tillbaka till det riktiga livet där han har blivit rik på aktier han köpt innan han blev strandsatt. Boken är skriven i jag-form, med ibland lite komplicerat och ålderdomligt språk, och miljöerna varierar inte mycket under bokens gång. Det blir lätt att få en bild av hur ön ser ut och hur han har det där med hjälp av hans dagbok och beskrivningar. Dagboken ser jag som ett sätt för honom att delvis dokumentera allting, och även för att hålla sitt sinne i schack och inte bli galen av sin ensamhet. Bokens dialog är till större delen den som förs i Robinsons huvud, och sedan mellan han och Fredag. Verket har många olika saker som är symboliska, vilket liknar Flugornas Herre som också är en bok med ett stort smörgåsbord med symboler. Tankar om Gud reflekterar Robinson över mycket eftersom... Köp tillgång för att läsa mer

Analys: Robinson Crusoe

[0]
Inga användarrecensioner än.