Analys av Syrienkonflikten

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • A
 • 15
 • 5349
 • PDF

Analys av Syrienkonflikten

En analys av orsaker till och konsekvenser av Syrienkonflikten, det inbördeskrig som har härjat i Syrien sedan 2011. Analysen går ut på att förklara konflikten på både individ-, aktörs- och systemnivå utifrån tre teoretiska perspektiv; maktrealismen, konstruktivismen och liberalismen.

Syfte och frågeställning:
Syftet med denna uppsats är att undersöka och försöka förklara orsakerna bakom konflikten i Syrien på individ, aktörs- och systemnivå. Vi ska även tolka konflikten utifrån ett maktrealistiskt, liberalt och konstruktivistiskt perspektiv samt resonera kring vilka tänkbara lösningar som kan förespråkas av respektive perspektiv.
Avslutningsvis ska vi diskutera om vilket teoretiskt perspektiv som vi anser är mest användbart för att förstå denna konflikt.

Lärarens kommentar

Mycket bra och välstrukturerat.

Innehåll

Analys av konflikt - Syrienkonflikten

• Sammanfattning
• Innehållsförteckning
• 1. Inledning
• 1.0. Bakgrund
• 1.1. Syfte och mål
• 1.2. Frågeställning
• 1.3. Definition av begrepp
• 2. Teoridel
• 2.1. Maktrealism
• 2.2. Konstruktivism
• 2.3. Liberalism
• 3. Avhandling
• 3.1. Orsaker till konflikten
• 3.1.1. Individnivå
• 3.1.2. Aktörsnivå
• 3.1.3. Systemnivå
• 3.2. Olika perspektiv
• 3.2.1. Maktrealistiskt perspektiv
• 3.2.2. Liberalistiskt perspektiv
• 3.2.3. Konstruktivistiskt perspektiv
- Källförteckning

Utdrag

1. Inledning

1.0. Bakgrund:

Syrien har styrts av Assadfamiljen sedan de tog makten genom en militärkupp 1971, och de började härefter att långsamt samla makten kring sig själva. Genom åren har landets styrts hårt, och media-censur, korruption, politiskt förtryck och rättigheter har länge varit en stor och avgörande faktor i landet.

Den arabiska våren startades den 18 december 2010 i Tunisien och den tunisiska revolutionen, också kallad jasminrevolutionen. Detta spred sig sedan vidare till andra arabländer i Nordafrika och även till Syrien 2011. Sedan den arabiska våren anlände till Syrien har landet präglats av ett inbördeskrig mellan President Assads regering och olika rebellgrupper, alltifrån sekulära grupper till islamistiska extremister... Köp tillgång för att läsa mer

Analys av Syrienkonflikten

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra, allting satt bra. De enda mindre bra är att det ej finns källkritik.
 • 2015-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  den är bra oh vältänkat
 • 2016-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  lkgflkdfglfkgldfkgölkdflögkdfölg
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt bra och intressant. Fattas dock vissa delar till exempel frågeställning.