Analysering av juridisk dom | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Rätten och samhället
  • A
  • 1
  • 501
  • PDF

Analysering av juridisk dom | Analys

En kortare analys om en domstolsprövning av grovt missbruk av urkund. En person missbrukar en annan individs namn vid uppkörning för körkort och eleven resonerar kring tingsrättens och högsta domstolen bedömning.

Innehåll

Sammanfattning av händelsen
Tingsrättens bedömning och analys
Högsta domstolens bedömning

Utdrag

Tingsrättens bedömning och analys
Både tingsrätten och hovrätten bedömde att missbruket av urkund var av normal grad, därför dömdes RA och MM till böter. Dock skärpte hovrätten RAs påföljd till villkorlig dom och hänvisar till att böter inte ingår i straffskalan för urkundsförfalskning. Men den största frågan är om RA och MM ska dömas för normalt missbruk av urkund eller grovt missbruk av urkund
Enligt 15 kap. 12 § första stycket brottsbalken döms den som sanningslöst åberopar bl.a. en identitetshandling såsom gällande för sig, eller lämnar ut ... Köp tillgång för att läsa mer

Analysering av juridisk dom | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.