Analytisk kemi och Spektrofotometri | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • A
 • 6
 • 1747
 • PDF

Analytisk kemi och Spektrofotometri | Utredande text

En utredande text där eleven introducerar analytisk kemi och spektrofotometri. Eleven beskriver ett antal begrepp inom analytisk kemi (bland annat detektionsnivå, urval vid provtagning och systematiska/slumpmässiga faktorer), samt redogör för spektrometern: hur den funkar, dess historia och utveckling samt användningsområde.

Lärarens kommentar

Mycket välskrivet arbete! Välformulerat med utförliga och nyanserade resonemang

Innehåll

ANALYTISK KEMI: SPEKTROFOTOMETRI
- Introduktion
-- Kvalitativ och kvantitativ analys
-- Urval vid provtagning
-- Detektionsnivå
-- Riktighet och precision
-- Systematiska och slumpmässiga faktorer
- Spektrofotometri
-- Inledning
-- Historian bakom spektometern
-- Hur spektometern fungerar
-- Spektrometerns användningsområde
- Källor

Utdrag

"Hur spektrometern fungerar: Det finns två stora varianter på spektrometrar. I båda spektrometrarna finns det en ljuskälla som bland annat kan vara typen av en halogenlampa eller en vätelampa. En halogenlampa används då provet är färgat eftersom de våglängderna som halogenlampan avger kan absorberas av provet. Vätelampor används då provet är genomskinligt och därför kan provet inte ta upp strålning för synligt ljus men istället kan ta upp UV – strålningen som ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Analytisk kemi och Spektrofotometri | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den var bra och det mest som hjälpte mig var spektro
 • 2016-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den var bra och intressant