Hur andas vi? - Andningsorganens funktion | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 2194
  • PDF

Hur andas vi? - Andningsorganens funktion | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka hur vi människor andas och hur andningsorganen fungerar. I laborationen utförs en rad experiment som avser att redogöra för vilka muskler och organ som används i olika situationer.

Innehåll

Hur andas vi?

- Sammanfattning
- Syfte
- Hypotes
- Materiel/metod
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats/diskussion

Utdrag

Materiel:

Stearinljus, tändstickor, plastpåsar med olika volym (mellan 1 till 5 liter), tidtagarur, liter- och decilitermått, förslutningsklämmor till plastpåsar


Utförande:

Försök 1: Buk- eller bröstandning: Testpersonen läggs på rygg på en plan yta (trägolv) och placerade en hand på bröstet och den andra på magen. Efter liggande i detta läge personen försökte andas så naturligt som möjligt och samtidigt vara medveten om andning. Efter en stund testpersonen försökte hålla magmusklerna fortfarande att se hur det påverkade hennes andning. Jämförelse noterades ned på hur man kände sig att andas med och utan att röra magen.

Försök 2: vad finns i utandningsluften?: En plastpåse är tätt placerat runt munnen så det finns ingen kontakt med luft utanför plastpåsen. Testet person andas med en klämd näsa så endast luften i påsen inhaleras. Efteråt luften andas ut i påsen och det är förseglad med klippet. Ett värmeljus lyser på en räknare. Påsen placeras försiktigt på toppen av ljuset och klämman frigöres så att den enda luft ljuset kan komma åt är att i påsen. Resultaten noterades.

Försök 3: Hur mycket luft andas du?: I detta experiment bestämdes det hur mycket luft kan testpersonen inandas (vitalkapacitet) och andas ut (tidalvolym). För att göra detta var en 3 liters påse som används för att avgöra hur mycket kan jag fylla det när jag andas ut och hur mycket kan tömmas vid inandning. En tätningsklämma användes för att justera storleken på påsen i en mindre storlek. Genom anpassning av tätnings klippet under inandning och utandning tidalvolymen och vitalkapacitet bestämdes. Vatten tillsattes i den volymen och senare mäts med olika mätningar för att bestämma den vital kapacitet och tidalvolym.

Försök 4: Hur ofta andas du?: The number of breaths was first measured in a calm and relaxed position at rest. Afterwards the test person used a skipping rope to jump up and down for 60 seconds. The breathing was measured again using a stopwatch. Results were noted and compared between active and still phases... Köp tillgång för att läsa mer

Hur andas vi? - Andningsorganens funktion | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.