Hur andas vi? | Biologi 2 | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Biologi 2
  • VG
  • 3
  • 811
  • PDF

Hur andas vi? | Biologi 2 | Labbrapport

En labbrapport som avser att redogöra för hur människans andning och andningsorgan fungerar, genom ett flertal olika laborationer (se vänligen "Innehåll").

Biologi 2

Innehåll

Labbrapport

- Sammanfattning
- Syfte
- Materiel
- Försök I
-- Utförande
-- Hypotes
-- Resultat
- Försök II
-- Utförande
-- Hypotes
-- Resultat
- Försök III
-- Utförande
-- Hypotes
-- Resultat
- Försök IV
-- Utförande
-- Hypotes
-- Resultat
-Felkällor
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Materiel:

• Stearinljus
• Tändare
• Plastpåsar (1 liters och 2 liters)
• Förslutningsklämmor
• Tidtagarur

FÖRSÖK I: BUK- ELLER BRÖSTANDNING
Utförande: Genom att ligga på rygg och sätta en hand över bröstkorgen och en hand på magen och andas normalt, observerades vilka delar som höjdes och sänktes mest. Utöver detta ska även försöket visa på hur det känns när endast diafragman används vid andning.

FÖRSÖK II: VAD FINNS I UTANDNINGSLUFTEN? 

Utförande: En 1 liters plastpåse sattes mot munnen och andades i under en stund, samtidigt som näsan hölls för. Efter ett par minuters andning i påsen avslutades försöket med en full utandning och påsen kneps igen med luften kvar. Påsen sattes sedan med öppningen neråt över ett brinnande stearinljus.

FÖRSÖK III: HUR MYCKET LUFT ANDAS DU?
Utförande: Genom att sätta en 2 liters påse över munnen på samma sätt som i försökt II, mättes volymen på utandningsluften vid normal andning och även vitalkapaciteten.

FÖRSÖK IV: HUR OFTA ANDAS DU?
Utförande: Ett tidtagarur sattes på en minut och sedan räknades antal andetag vid vila under denna tid. Tidtagaruret sattes på en minut en gång till och sedan mättes antal andetag efter kroppslig ansträngning (hopp på stället)... Köp tillgång för att läsa mer

Hur andas vi? | Biologi 2 | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.