Hur andas vi? | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hantverksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • MVG
 • 4
 • 1312
 • PDF

Hur andas vi? | Labbrapport

En labbrapport med titeln "Hur andas vi?", vars syfte är att undersöka andningens karaktär hos människor genom fyra olika experiment. Experimenten fokuserar på vilka muskler som används vid andning, vad som finns i utandningsluften, hur mycket luft man andas samt hur ofta man andas.

Lärarens kommentar

Jag är nöjd med din redogörelse, som du verkar ha lagt ner arbete på. Du har redovisat labben bra och gjort en bra sammanfattning.

Innehåll

HUR ANDAS VI?
- Syfte
- Materiel
- Försök 1: Buk- eller bröstandning (Syfte, Hypotes, Utförande, Resultat, Slutsats)
- Försök 2: Vad finns i utandningsluften? (Syfte, Hypotes, Utförande, Resultat, Slutsats)
- Försök 3: Hur mycket luft andas du? (Syfte, Hypotes, Utförande, Resultat, Felkällor, Slutsats)
- Försök 4: Hur ofta andas du? (Syfte, Hypotes, Utförande, Resultat, Slutsats)

Utdrag

"MATERIEL:
- Stearinljus
- Tändstickor
- Plastpåsar med olika volym, några mindre (1l), några större (4l)
- Tidtagarur (klocka med sekundvisare)
- Liter- och decilitermått
- Plasttratt

FÖRSÖK 1: BUK- ELLER BRÖSTANDNING
Utförande: I liggande ställning på ett hårt underlag, i detta fall golvet, placerades den ena handen på magen och den andra handen på bröstet. Genom att andas naturligt skulle man känna efter vilken del som höjs och sänks mest under andningen, bröstkorgen eller magen? Nästa försök gick ut på att hålla magmusklerna stilla och enbart andas med bröstkorgen. Är det lättare eller svårare att andas på detta vis?

FÖRSÖK 2: VAD FINNS I UTANDNINGSLUFTEN?
Utförande: En plastpåse hölls tätt mot munnen samtidigt som man andades in och ut ur den. Endast luften som fanns i plastpåsen inandades. Andningen avslutades med en rejäl utandning i påsen där sedan en förslutningsklämma sattes fast för att knipa ihop den. Påsen sattes sedan försiktigt över ett tänt stearinljus utan att frisk luft lyckades komma in.

FÖRSÖK 3: HUR MYCKET LUFT ANDAS DU?
Utförande: För att bestämma andningsvolymen andades man i detta fall i en 2liters påse och med hjälp av en förslutningsklämma anpassades volymen under försöket. När påsens (andningens) storlek var bestämd användes en tratt för att fylla upp utrymmet med vatten. Mängden vatten bestämdes sedan med ett decilitermått.
Samma metod användes vid bestämningen av vitalkapaciteten, fast denna gång drogs så mycket luft in som möjligt i lungorna, och sedan ut i påsen. Volymen mättes sedan med ett litermått.

FÖRSÖK 4: HUR OFTA ANDAS DU?
Utförande: Antalet andetag mättes först i liggande ställning i vila, därefter precis efter att ha sprungit upp och ned för trappan i ett par minuter. Ett tidtagarur användes."... Köp tillgång för att läsa mer

Hur andas vi? | Labbrapport

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Denna rapport var varken vetenskapligt skriven eller originell. Det finns många förbättringsområden. Blev faktiskt lite besviken.
 • 2015-03-15
  Skriven av Studerande på Termin 1
  tydligt rapport resultat inget saknas
 • 2019-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  En klass för sig själv!
 • 2015-02-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  .................................