Andning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • A
 • 6
 • 2239
 • PDF

Andning | Labbrapport

En labbrapport i Biologi B, vars syfte är att undersöka andningens karaktär hos människan och att förstå vilka muskler och organ som används när vi andas. Vidare så mäter eleven även andningsorganens kapacitet, och jämföra resultat i vila och efter rörelse för att förstå skillnaden i kapacitet i volym luft och hur snabb andning som behövs för att få tillräckligt med syre till kroppens alla celler. Laborationen tar även upp försök som visar vilka gaser som behövs tas in och vilka som andas ut.

Lärarens kommentar

Jag har gått igenom din laboration och är nöjd med din redogörelse. Du har redovisat labben bra, och gjort en hyfsad sammanfattning.

Elevens kommentar

Sammanfattningen skulle kunna förbättrats.

Innehåll

HUR ANDAS VI?
- Syfte
- Hypoteser
- Materiel
- Utförande
-- 1: Buk- eller bröstandning
-- 2: Vad finns i utandningsluften?
-- 3: Hur mycket luft andas du?
-- 4: Hur ofta andas du?
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

"Materiel som användes i laborationen är:
• Plastpåsar med olika volym
• Förslutningsklämma
• Tidtagarur
• Stearinljus
• Tändstickor
• Måttkärl

Utförande för samtliga försök:

FÖRSÖK I: BUK- ELLER BRÖSTANDNING
Laborationen började med att man lade sig på rygg på en plan yta, och placerade en hand vardera på magen och bröstet. Genom att andas naturligt fick man ta reda på om magen eller bröstet höjdes och sänktes mest. Sedan fick man också försöka att hålla magmusklerna still och andas bara med bröstet.

FÖRSÖK II: VAD FINNS I UTANDNINGSLUFTEN?
Det andra försöket började med att man fick andas i en plastpåse, medan man höll för näsan, och bara andas luften som fanns i påsen. När man inte kunde andas in mer så fick man blåsa ut, ordentligt, och sedan knipa igen påsen med en förslutningsklämma. Man tände sedan ett ljus och höll plastpåsen upp och ner över det, och stoppde sen in ljuset i påsen utan att släppa in ny luft.

FÖRSÖK III: HUR MYCKET LUFT ANDAS DU?
Vid nästa försök skulle man beräkna hur mycket luft man andas vid vila (ens andetagsvolym) och hur mycket man kan andas ut i ett andetag (ens vitalkapacitet). Man fick andas i påsen och utefter andningen minska eller förstora påsens volym med förslutningsklämman för att den skulle vara anpassad efter ens lungkapacitet. I vila skulle man sen bestämma vilken storlek på påsen som motsvarade ens andningsvolym samt ens maximala utandningsvolym och sedan fylla påsen med vatten till samma storlek, och mäta vattnets volym, detta skulle motsvara ens lungkapacitet. Försöket upprepades tre gånger för att få ett genomsnittligt resultat.

FÖRSÖK IV: HUR OFTA ANDAS DU?
Vid det sista försöket skulle man först mäta hur många andetag man tog under en minut och sedan hoppa upp och ner under några minuter och sedan räkna andetag per minut igen. Under försöken så användes ett tidtagarur för att beräkna andningsfrekvensen under exakt en minut."... Köp tillgång för att läsa mer

Andning | Labbrapport

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Laddade ner denna uppsatsen mest för att jag blev osäker på hur man skriver eller hur lärarna vill ha det skrivet. Jättebra lapprapprot (Y) hoppas jag klarar min nu!
 • 2016-09-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra beskrivet i metod ohc material men diskussionen och bakgrunden kunde varit fylligare
 • 2017-02-26
  Var till bra hjälp som stöd för min egen uppsats.
 • 2016-10-10
  Välskriven och inspirerande.