Andningsorganen | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Andningsorganen | Labbrapport

En labbrapport om andningsorganens funktion, som avser att undersöka hur vi människor andas. Eleven redogör för vad luften som vi in-och utandas innehåller och hur detta påverkar kroppen, samt vilka muskler och organ som används. Även vitalkapaciteten diskuteras och varför det är en fördel att ta få andetag per minut.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

Hur andas vi?

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkällor
- Slutsats

Utdrag

Materiel:

• Stearinljus
• Tändstickor
• Plastpåsar (4 l)
• Förslutningsklämmor till plastpåsar
• Tidtagarur (klocka med sekundvisare)

Utförande:

FÖRSÖK I: BUK- ELLER BRÖSTANDNING
Steg A-E: För att ta reda på vilka muskler man använder för att andas så testade jag att lägga mig på rygg med en hand på magen och en hand på bröstet. Sedan observerade jag vilken del som höjdes och sänktes mest. Jag höll därefter magmusklerna stilla för att andas enbart med bröstkorgen och skulle analysera om den andningsformen var lättare eller svårare.

FÖRSÖK II: VAD FINNS I UTANDNINGSLUFTEN?
Steg A-E: För att ta reda på vad som finns i utandningsluften så testade jag att andas i en påse så länge jag kunde för att sedan andas ut ordentligt och försluta påsen, efter försöket skulle jag analysera hur jag kände mig i kroppen efter att ha avbrutit försöket och ta reda på varför jag kände som jag gjorde. Jag skulle även se hur det såg ut inuti plastpåsen och därefter placera påsen ovanför ett ljus med öppningen mot lågan och släppa ut luften på ljuset för att se vad som händer samt förklara vad som finns i utandningsluften.

FÖRSÖK III: HUR MYCKET LUFT ANDAS DU?
Steg A-D: Jag använde mig av förslutningsklämmor för att göra plastpåsarna mindre än ursprungsstorleken. Jag använde mig av 4L påsar och anpassade påsens volym under andningen genom att minska påsens volym och knep till med förslutningsklämman. Första steget var att bestämma andningsvolymen vid vila. Jag skulle testa vilken volym som bäst motsvarade utandningsvolymen i vila. Andra uppgiften var att bestämma vitalkapaciteten, då andades jag in maximalt för att sedan blåsa ut all luft i en plastpåse och försluta den. För att ta reda på volymen så fyllde jag påsen med vatten och mätte vattnets volym.

FÖRSÖK IV: HUR OFTA ANDAS DU?
Steg A-C: Först mätte jag hur många andetag jag tog per minut i vila sedan mätte jag hur många andetag jag tog per minut efter att ha gått upp och ner i en trappa ett par gånger. Efter det skulle jag ta reda på varför värdena skiljer sig och om det finns någon för- eller nackdel med att ta få andetag per minut... Köp tillgång för att läsa mer

Andningsorganen | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.